خرید فیبر مسی (Fiber)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیبر مسی (Fiber)

64 نوع فیبر مسی (Fiber) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FIBR FIBER 10*7

FIBR FIBER 10*7

195/000 ریال
FIBER FIBR 25*25

FIBER FIBR 25*25

1/718/000 ریال
FIBER FIBR 10*19

FIBER FIBR 10*19

509/000 ریال
FIBR FIBER 7*8

FIBR FIBER 7*8

126/094 ریال
FIBR 3*4 FIBER 2RO

FIBR 3*4 FIBER 2RO

113/770 ریال
FIBR 27*3

FIBR 27*3

151/700 ریال
FIBR 3*30

FIBR 3*30

199/000 ریال
FIBRE FIBER 12.5*5 GHOTR 0.15

FIBRE FIBER 12.5*5 GHOTR 0.15

148/590 ریال
FIBER FIBR 7*4

FIBER FIBR 7*4

36/575 ریال
FIBER FIBR 6*6

FIBER FIBR 6*6

144/115 ریال
FIBRE FIBER 12.5*12 GHOTR 0.15

FIBRE FIBER 12.5*12 GHOTR 0.15

378/000 ریال
FIBRE SEM 21*30

FIBRE SEM 21*30

360/268 ریال
FIBER FIBR 11*12

FIBER FIBR 11*12

153/121 ریال
FIBR OSTOKHONI

FIBR OSTOKHONI

792/556 ریال
FIBER FIBER 10*6

FIBER FIBER 10*6

70/262 ریال
FIBER FIBR 7*6

FIBER FIBR 7*6

60/680 ریال
FIBRE SEM 100*120

FIBRE SEM 100*120

2/161/544 ریال
FIBRE FIBER 100*120 2ROU

FIBRE FIBER 100*120 2ROU

3/412/970 ریال
FIBRE FIBER 100*120

FIBRE FIBER 100*120

1/963/412 ریال
FIBRE FIBER  30*30

FIBRE FIBER 30*30

450/328 ریال
FIBR 13*11 FIBER 2RO

FIBR 13*11 FIBER 2RO

108/082 ریال
FIBR 7*6 FIBER 2RO

FIBR 7*6 FIBER 2RO

94/830 ریال
FIBER FIBR 10*9

FIBER FIBR 10*9

159/000 ریال
FIBR FIBER 10*8

FIBR FIBER 10*8

94/050 ریال
FIBR SORAKHDAR 567

FIBR SORAKHDAR 567