خرید فیبر مسی (Fiber)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیبر مسی (Fiber)

64 نوع فیبر مسی (Fiber) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود FIBER FIBR 4*4

FIBER FIBR 4*4

39/180 ریال
موجود FIBER FIBR 10*10

FIBER FIBR 10*10

فيبر فايبر گلاسه ابعاد 10*10

139/000 ریال
موجود FIBR FIBER 15*15

FIBR FIBER 15*15

309/000 ریال
موجود FIBER FIBR 7*5.5

FIBER FIBR 7*5.5

فيبر فايبر گلاسه 7*5.5

49/000 ریال
موجود FIBR FIBER 20*20

FIBR FIBER 20*20

فيبر فايبر 20*20

550/000 ریال
موجود FIBR FIBER 10*15

FIBR FIBER 10*15

210/000 ریال
موجود FIBER FIBR 8*12

FIBER FIBR 8*12

فيبر فايبر گلاسه

135/000 ریال
موجود FIBER FIBR 4*3

FIBER FIBR 4*3

19/000 ریال
موجود FIBRE FIBER 12.5*12 GHOTR 0.15

FIBRE FIBER 12.5*12 GHOTR 0.15

فيبر فايبر 12.5*12 قطر 0.16 ميل براي کارهاي پلي کربنات و حکاکي

336/140 ریال
موجود FIBRE FIBER 50*60

FIBRE FIBER 50*60

فيبر فايبر گلاس

3/900/000 ریال
موجود FIBER FIBR 10*6.5

FIBER FIBR 10*6.5

فيبر فايبر گلاسه

94/190 ریال
موجود FIBER FIBR 8*5

FIBER FIBR 8*5

فيبر فايبر گلاسه

49/000 ریال
موجود FIBER FIBR 7*7

FIBER FIBR 7*7

فيبر فايبر گلاسه

70/650 ریال
موجود FIBER FIBR  7*6

FIBER FIBR 7*6

فيبر فايبر 6*7 تک رو

60/730 ریال
موجود FIBER FIBR 25*35

FIBER FIBR 25*35

فيبر فايبرگلاسه تک رو

1/190/000 ریال
موجود FIBER FIBR 20*25

FIBER FIBR 20*25

فيبر فايبرگلاسه تک رو

677/000 ریال
موجود FIBER FIBR 7*4

FIBER FIBR 7*4

فيبر فايبر گلاسه ابعاد7*6

35/000 ریال
موجود FIBR 11.5*7.5 FIBER 2RO

FIBR 11.5*7.5 FIBER 2RO

فيبر فايبر 11.5*7.5 دورو

137/910 ریال
موجود FIBR 5*5

FIBR 5*5

103/430 ریال
سفارش داخل FIBER FIBR 20*30

FIBER FIBR 20*30

فيبر فايبرگلاسه تک رو

920/000 ریال
موجود FIBER FIBR 7*11

FIBER FIBR 7*11

فيبر فايبر گلاسه

93/000 ریال
موجود FIBR 3*30

FIBR 3*30

163/760 ریال
موجود FIBR FIBER 17.5*2

FIBR FIBER 17.5*2

103/430 ریال
موجود FIBRE FIBER 12.5*5 GHOTR 0.15

FIBRE FIBER 12.5*5 GHOTR 0.15

135/080 ریال
ناموجود FIBER FIBR 7*6

FIBER FIBR 7*6

فيبر فايبر گلاسه ابعاد7*6

55/160 ریال
ناموجود FIBRE FIBER 100*120

FIBRE FIBER 100*120

فيبر 100*120 يک ورق کامل

1/878/860 ریال
ناموجود FIBR FIBER 10*7

FIBR FIBER 10*7

فيبر فايبر ابعاد 10*7

46/540 ریال
ناموجود FIBR FIBER 7*8

FIBR FIBER 7*8

فيبر فايبر گلاس تک رو

120/660 ریال
ناموجود FIBER FIBR 6*6

FIBER FIBR 6*6

فيبر فايبر گلاسه 6*6 سانتي متر

137/910 ریال
ناموجود FIBER FIBR 11*7.5

FIBER FIBR 11*7.5

فيبر فايبر گلاسه

121/460 ریال