خرید کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

126 نوع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RELE 24V 5A 4PIN TIANBO TRG1 D-24VDC-S-H (419)

RELE 24V 5A 4PIN TIANBO TRG1 D-24VDC-S-H (419)

245/000 ریال
RELE 5V 2A 8PIN TX2SA-5V (56)

RELE 5V 2A 8PIN TX2SA-5V (56)

435/000 ریال
RELE 5V 1A 6PIN TAKAMIAWA SY-5-K

RELE 5V 1A 6PIN TAKAMIAWA SY-5-K

189/000 ریال
RELE 12V 7A 5PIN TAKAMISAWA (56)

RELE 12V 7A 5PIN TAKAMISAWA (56)

465/000 ریال
RELE 24V 10A 4PIN TAKAMISAWA (307)

RELE 24V 10A 4PIN TAKAMISAWA (307)

755/000 ریال
RELE 24V 10A 5PIN TAKAMISAWA (313)

RELE 24V 10A 5PIN TAKAMISAWA (313)

762/000 ریال
RELE 12V 10A 5PIN TAKAMISAWA (313)

RELE 12V 10A 5PIN TAKAMISAWA (313)

744/000 ریال
RELE 12V 5A 6PIN 2CONTACT TAKAMISAWA (150)

RELE 12V 5A 6PIN 2CONTACT TAKAMISAWA (150)

768/000 ریال
RELE 12V 10A 4PIN TAKAMISAWA (307)

RELE 12V 10A 4PIN TAKAMISAWA (307)

686/000 ریال
RELE 220V 16A 8PIN FINDER (372)

RELE 220V 16A 8PIN FINDER (372)

2/375/000 ریال
RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

1/045/000 ریال
RELE 12V 3A 6PIN HKE HRS1H-S-DC12V(124)

RELE 12V 3A 6PIN HKE HRS1H-S-DC12V(124)

179/000 ریال
RELE 12V 40A 6PIN HG4119 (120)

RELE 12V 40A 6PIN HG4119 (120)

594/000 ریال