خرید کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

166 نوع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RELE 12V 16A 8PIN MEISHUO MPJ2-S-112-C GLASS

RELE 12V 16A 8PIN MEISHUO MPJ2-S-112-C GLASS

545/000 ریال
RELE 12V 5A 4PIN HKE HRS3-S-DC12V-A(419)

RELE 12V 5A 4PIN HKE HRS3-S-DC12V-A(419)

395/000 ریال
RELE 110V 8A 8PIN 2CONT SCHNEIDER RSB2A080FD

RELE 110V 8A 8PIN 2CONT SCHNEIDER RSB2A080FD

3/337/000 ریال
RELE 12V 16A 6PIN ALZ21F12 (236)

RELE 12V 16A 6PIN ALZ21F12 (236)

678/000 ریال
RELE 5V 16A 4PIN FANHAR W33T-1ATE

RELE 5V 16A 4PIN FANHAR W33T-1ATE

695/000 ریال
RELE 12V 10A 4PIN FANHAR W14-1AST(378)

RELE 12V 10A 4PIN FANHAR W14-1AST(378)

125/000 ریال
RELE 12V 5A 5PIN FANHAR W11-1C2ST

RELE 12V 5A 5PIN FANHAR W11-1C2ST

345/000 ریال
RELE 12V 30A 4PIN FANHAR W12-1AST

RELE 12V 30A 4PIN FANHAR W12-1AST

395/000 ریال
RELE PLC 12V 5A 4PIN FANHAR W18-1AS(290)

RELE PLC 12V 5A 4PIN FANHAR W18-1AS(290)

285/000 ریال
RELE 12V 16A 6PIN FANHAR W15-1A2ST(236)

RELE 12V 16A 6PIN FANHAR W15-1A2ST(236)

545/000 ریال
RELE 12V 5A 4PIN FANHAR W16-1A2ST(444)

RELE 12V 5A 4PIN FANHAR W16-1A2ST(444)

495/000 ریال
RELE 24V 40A NHG NT90TPNCE24CB(424)

RELE 24V 40A NHG NT90TPNCE24CB(424)

1/325/000 ریال
RELE 5V 2A 8PIN 2CONTACT TIANBO HJR1-2CL-05V(133)

RELE 5V 2A 8PIN 2CONTACT TIANBO HJR1-2CL-05V(133)

308/000 ریال