خرید کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

109 نوع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

869/000 ریال
RELE 12V 40A 6PIN HG4119 (120)

RELE 12V 40A 6PIN HG4119 (120)

594/000 ریال
RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)
رله 12 ولت 1 آمپر 6 پایه

169/000 ریال
RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)
رله 24 ولت 1 آمپر 6 پایه

109/000 ریال
RELE 12V 20A 4PIN MEISHUO MPY-S-112-A

RELE 12V 20A 4PIN MEISHUO MPY-S-112-A

295/000 ریال
RELE 24V 5A 6PIN OMRON G5PA-28 (365)

RELE 24V 5A 6PIN OMRON G5PA-28 (365)

888/000 ریال
RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

1/415/000 ریال
RELE 12V 5A 2CONT 8PIN TAKAMISAWA

RELE 12V 5A 2CONT 8PIN TAKAMISAWA

750/000 ریال
RELE 12V 40A 6PIN (114)

RELE 12V 40A 6PIN (114)

345/000 ریال
RELE 12V 40A 5PIN MEISHUO MAH-112-C-4 (61)

RELE 12V 40A 5PIN MEISHUO MAH-112-C-4 (61)

395/000 ریال
RELE 12V 1A 6PIN MEISHUO MCA-S-112-C1H (114)

RELE 12V 1A 6PIN MEISHUO MCA-S-112-C1H (114)

109/000 ریال