خرید کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

112 نوع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RELE 12V 20A 5PIN MEISHUO MAD-S-112-C (118)

RELE 12V 20A 5PIN MEISHUO MAD-S-112-C (118)

98/000 ریال
RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

869/000 ریال
RELE 12V 40A 6PIN HG4119

RELE 12V 40A 6PIN HG4119

594/000 ریال
RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)
رله 12 ولت 1 آمپر 6 پایه

169/000 ریال
RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)
رله 24 ولت 1 آمپر 6 پایه

109/000 ریال
RELE 12V 20A 4PIN MEISHUO MPY-S-112-A

RELE 12V 20A 4PIN MEISHUO MPY-S-112-A

295/000 ریال
RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

1/415/000 ریال
RELE 12V 40A 6PIN NO COVER

RELE 12V 40A 6PIN NO COVER

345/000 ریال
RELE 12V 16A 8PIN MEISHUO MPJ2-S-112-C (125)

RELE 12V 16A 8PIN MEISHUO MPJ2-S-112-C (125)

90/000 ریال
RELE 12V 40A 5PIN MEISHUO MAH-112-C-4

RELE 12V 40A 5PIN MEISHUO MAH-112-C-4

395/000 ریال
RELE 24V 5A 4PIN (61)

RELE 24V 5A 4PIN (61)

285/000 ریال
RELE 24V 1A 2C 8PIN MEISHUO MCB-S-224-C-S

RELE 24V 1A 2C 8PIN MEISHUO MCB-S-224-C-S

189/000 ریال