خرید کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay)

108 نوع کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

RELE 24V 10A 5PIN OMRON G6RN-1

794/200 ریال
RELE 12V 40A 6PIN

RELE 12V 40A 6PIN
رله 12 ولت 40 آمپر 6 پایه

271/700 ریال
RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)
رله 12 ولت 1 آمپر 6 پایه

152/570 ریال
RELE 9V 10A 5PIN  (60)

RELE 9V 10A 5PIN (60)
رله 9 ولت 10 آمپر 5 پایه

109/725 ریال
RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)
رله 24 ولت 1 آمپر 6 پایه

93/651 ریال
RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

RELE 220V 5A 14PIN OMRON MY4N (309)

1/306/250 ریال
RELE 12V 35A 5PIN MEISHUO MAA-S-112-C (365)

RELE 12V 35A 5PIN MEISHUO MAA-S-112-C (365)

512/050 ریال
RELE 12V 1A 6PIN MEISHUO MCA-S-112-C1H (114)

RELE 12V 1A 6PIN MEISHUO MCA-S-112-C1H (114)

93/005 ریال
RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)
رله 24 ولت 1 آمپر 8 پایه

166/155 ریال
RELE 12V 40A 5PIN (56)

RELE 12V 40A 5PIN (56)
رله 12 ولت 40 آمپر 5 پایه

412/775 ریال
RELE 24V 1A 6PIN (114)

RELE 24V 1A 6PIN (114)
رله 24 ولت 1 آمپر 6 پایه

126/093 ریال