خرید میکرو سوئیچ(Switches)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع میکرو سوئیچ(Switches)

86 نوع میکرو سوئیچ(Switches) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KELID DENA 4PIN ON & OFF OLD (188)

KELID DENA 4PIN ON & OFF OLD (188)
کلید دنا 4 پین

500/000 ریال
MIK 4PIN 6*6*21 (211)

MIK 4PIN 6*6*21 (211)
میکروسوئیچ 4 پین 6*6*21

25/000 ریال
MIK 4PIN SMD (25)

MIK 4PIN SMD (25)
میکروسوئیچ 4 پین اس ام دی

25/000 ریال
MIK 2PIN 5M RIGHT (11)

MIK 2PIN 5M RIGHT (11)

18/500 ریال
2PIN OFF-ON (317)

2PIN OFF-ON (317)
میکروسوئیچ دائمی 2 پین

24/200 ریال
MIK 6PIN RISETI BLUE (194)

MIK 6PIN RISETI BLUE (194)

26/500 ریال
MIK 2PIN 2M RIGHT (24)

MIK 2PIN 2M RIGHT (24)

16/500 ریال
MIK 2PIN 4M RIGHT (16)

MIK 2PIN 4M RIGHT (16)

16/500 ریال
MIK 6PIN ON-OFF 8.5*8.5 (27)

MIK 6PIN ON-OFF 8.5*8.5 (27)
میکروسوئیچ 6 پین

20/700 ریال
MIK MOKHABERATI (29)

MIK MOKHABERATI (29)
میکروسوئیچ مخابراتی

47/200 ریال