خرید کلیدها(KEY)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلیدها(KEY)

24 نوع کلیدها(KEY) موجود می باشد

نمایش 1 تا 24


KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 16MM 2(337)

KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 16MM 2(337)

1/840/000 ریال
KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 22MM(337)

KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 22MM(337)

3/350/000 ریال
کلید اتصال آمپلی فایر به باند (369)

کلید اتصال آمپلی فایر به باند (369)

150/000 ریال
KELID PUSH BUTTON (324)

KELID PUSH BUTTON (324)
کلید پوش باتون لحظه ای

125/000 ریال
SHASTI FESHRRI RESET T004(302)

SHASTI FESHRRI RESET T004(302)
شستی فشاری ریستی T004

428/000 ریال
KELID SWITCH ALFA BIG (250)

KELID SWITCH ALFA BIG (250)
کلید سوئیچ پاور 12 ولت

2/785/000 ریال
KELID CHAGHOIH KARDASTI

KELID CHAGHOIH KARDASTI
کلید چاقویی کاردستی

32/200 ریال
KELID SHASTI (269)

KELID SHASTI (269)
کلید شستی

66/700 ریال
SHASTI IFONI (205)

SHASTI IFONI (205)
شستی آیفونی

139/000 ریال
KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 22MM 7PIN

KELID FESHARI CHERAGHDAR RED ON & OFF 22MM 7PIN

4/350/000 ریال
SHASI FESHARI RESETI R/G

SHASI FESHARI RESETI R/G

1/600/000 ریال
SHASTI IFONI WHITE (205)

SHASTI IFONI WHITE (205)
شستی آیفونی سفید

72/248 ریال
KELID 6PIN SAIRAN (199)

KELID 6PIN SAIRAN (199)
کلید 6 پین گوشی صاایران

176/120 ریال
SHASTI ON & OFF (302)

SHASTI ON & OFF (302)
شستی دائمی

470/250 ریال
KELID ON&OFF (270)

KELID ON&OFF (270)
کلید دائمی

51/200 ریال