خرید میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

14 نوع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود MICRO SW PEDALI (207)

MICRO SW PEDALI (207)

ميکرو سويچ پدالي تلفني

34/480 ریال
موجود MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

ميکروسويچ اهرم دار قرقره اي 2آمپر 125 ولت

19/000 ریال
موجود MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

ميکروسوييچ مدل M102-011 با 5آمپر 125 ولت و 3آمپر 250 ولت

68/960 ریال
موجود MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

ميکروسويچ اهرم دار بلند 5 آمپر 250 ولت اهرم 4 سانتمتري

59/000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

ميکروسوييچ اهرم دار 15 آمپر 250 ولت

110/000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

کليد اهرمي متوسط

96/000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

ميکرو سوييچ اهرم دار قرقره اي 15 آمپر

96/000 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 5A 250V (219)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

ميکرو سوييچ اهرم دار متوسط 5 آمپر 250 ولت قرقره اي

150/000 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

ميکروسويچ اهرم دار قرقره اي 1آمپر 125 ولت

51/710 ریال
ناموجود MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

ميکرو سويچ بلند لبه دار سياه 3 پين

43/100 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

ميکرو سيچ اهرو دار قرقره اي 15 آمپر

ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

ميکروسوييچ اهرم دار بلند 3آمپر 250 ولت اهرم 2.8 سانتمتري

86/210 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 3A 250V(219)

SW AHROMDAR 3A 250V(219)

ميکروسوييچ متوسط قرقره دار اهرم دار کوتاه

76/800 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 5A 250V SOZANI

SW AHROMDAR 5A 250V SOZANI

150/000 ریال