خرید میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

15 نوع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered) موجود می باشد

نمایش 1 تا 15


MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

99/275 ریال
SW AHROMDAR 5A 250V (219)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

99/000 ریال
MICRO SW PEDALI (207)

MICRO SW PEDALI (207)
شاسی قطع کن تلفن

37/000 ریال
SW AHROMDAR 3A 250V(219)

SW AHROMDAR 3A 250V(219)

84/480 ریال
SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

47/410 ریال