خرید میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered)

14 نوع میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered) موجود می باشد

نمایش 1 تا 14


MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

MIK AHROMDAR 2A 125V (216)

19/000 ریال
MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

95/000 ریال
MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

50/000 ریال
MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

MIK AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

89/000 ریال
MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

110/000 ریال
MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

96/000 ریال
MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

25/000 ریال
MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

59/000 ریال
MICRO SW PEDALI (207)

MICRO SW PEDALI (207)

34/480 ریال
SW AHROMDAR 5A 250V SOZANI

SW AHROMDAR 5A 250V SOZANI

150/000 ریال
SW AHROMDAR 3A 250V(219)

SW AHROMDAR 3A 250V(219)

76/800 ریال
SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (217)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

150/000 ریال
MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

MICRO SW AHROMDAR BOLAND 3PIN

43/100 ریال