خرید کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

10 نوع کلیدهای کلنگی(Tilt switches) موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

156/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

298/000 ریال
MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

345/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (213)

SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (213)

146/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH (183)

SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH (183)

92/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

MICRO SW KOLANGI 4PIN 2HALATEH MOTEVASET (210)

MICRO SW KOLANGI 4PIN 2HALATEH MOTEVASET (210)

249/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (211)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (211)

159/500 ریال
SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH (212)

109/000 ریال