خرید کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

10 نوع کلیدهای کلنگی(Tilt switches) موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG RISETI (363)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG RISETI (363)

600/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

145/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

289/000 ریال
MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

600/000 ریال
MICRO SW KOLANGI 4PIN MOTEVASET (210)

MICRO SW KOLANGI 4PIN MOTEVASET (210)

240/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (213)

SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (213)

145/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (211)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (211)

145/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH KNX-1 (183)

SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH KNX-1 (183)

86/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH MTS 2 (212)

SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH MTS 2 (212)

120/000 ریال