خرید ال ای دی نواری(LED strip)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ال ای دی نواری(LED strip)

36 نوع ال ای دی نواری(LED strip) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


LED NAVARI SMD RGB 5050 220V

LED NAVARI SMD RGB 5050 220V

240/000 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120 DRIVERI

LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120 DRIVERI

390/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 2835-60

LED NAVARI SMD BLUE 2835-60

220/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 2835-60

LED NAVARI SMD RED 2835-60

220/000 ریال
LED NAVARI SMD GREEN 2835-60

LED NAVARI SMD GREEN 2835-60

220/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 2835-60

LED NAVARI SMD WHITE 2835-60

245/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 2835-120

LED NAVARI SMD BLUE 2835-120

280/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 2835-120

LED NAVARI SMD RED 2835-120

280/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 2835-120

LED NAVARI SMD WHITE 2835-120

310/000 ریال
LED NAVARI SMD RGB 5050

LED NAVARI SMD RGB 5050

320/000 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120

LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120

296/000 ریال
LED NAVARI SMD YELLOW 5050 60

LED NAVARI SMD YELLOW 5050 60

267/180 ریال
LED NAVARI SMD GREEIN 5050 60

LED NAVARI SMD GREEIN 5050 60

350/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 5050 60

LED NAVARI SMD RED 5050 60

300/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 5050 60

LED NAVARI SMD BLUE 5050 60

350/000 ریال
LED NAVARI SMD GREEIN 3528 60

LED NAVARI SMD GREEIN 3528 60

350/000 ریال
LED NAVARI SMD RGB 3528

LED NAVARI SMD RGB 3528

241/310 ریال
LED NAVARI AFTABI 2835 0.2W 24V 26LM

LED NAVARI AFTABI 2835 0.2W 24V 26LM

465/400 ریال
LED NAVARI SMD RED 3528 120

LED NAVARI SMD RED 3528 120

267/180 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 3528 120

LED NAVARI SMD BLUE 3528 120

267/180 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 3528 120

LED NAVARI SMD WHITE 3528 120

267/180 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 5050 60

LED NAVARI SMD AFTABI 5050 60

267/180 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 5050 60

LED NAVARI SMD WHITE 5050 60

137/910 ریال
LED NAVARI SMD YELLOW 3528 60

LED NAVARI SMD YELLOW 3528 60

217/210 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 3528 60

LED NAVARI SMD BLUE 3528 60

146/530 ریال
LED NAVARI SMD RED 3528 60

LED NAVARI SMD RED 3528 60

146/530 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 3528 60

LED NAVARI SMD AFTABI 3528 60

146/530 ریال
LED NAVARI SMD 7COLOR 5050(60)

LED NAVARI SMD 7COLOR 5050(60)

LED NAVARI SMD 7COLOR 5050(30)

LED NAVARI SMD 7COLOR 5050(30)

LED NAVARI SMD BLUE 5050

LED NAVARI SMD BLUE 5050

LED NAVARI SMD WARMWHITE 5050

LED NAVARI SMD WARMWHITE 5050

LED NAVARI SMD PINK 3528

LED NAVARI SMD PINK 3528

LED NAVARI SMD WHITE 3528 60

LED NAVARI SMD WHITE 3528 60

146/530 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 3528

LED NAVARI SMD BLUE 3528

LED NAVARI SMD WHITE 5050

LED NAVARI SMD WHITE 5050