خرید ال ای دی نواری(LED strip)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ال ای دی نواری(LED strip)

39 نوع ال ای دی نواری(LED strip) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120 DRIVERI

LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120 DRIVERI
ال ای دی نواری

568/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 2835-60

LED NAVARI SMD BLUE 2835-60
ال ای دی نواری

299/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 2835-60

LED NAVARI SMD RED 2835-60
ال ای دی نواری

299/000 ریال
LED NAVARI SMD GREEN 2835-60

LED NAVARI SMD GREEN 2835-60
ال ای دی نواری

318/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 2835-60

LED NAVARI SMD WHITE 2835-60
ال ای دی نواری

338/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 2835-120

LED NAVARI SMD BLUE 2835-120
ال ای دی نواری

398/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 2835-120

LED NAVARI SMD RED 2835-120
ال ای دی نواری

398/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 2835-120

LED NAVARI SMD WHITE 2835-120
ال ای دی نواری

438/000 ریال
LED NAVARI SMD RGB 5050

LED NAVARI SMD RGB 5050
ال ای دی نواری

635/000 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120

LED NAVARI SMD AFTABI 2835-120
ال ای دی نواری

458/000 ریال
LED NAVARI SMD GREEIN 5050 60

LED NAVARI SMD GREEIN 5050 60
ال ای دی نواری

478/000 ریال
LED NAVARI SMD RED 5050 60

LED NAVARI SMD RED 5050 60
ال ای دی نواری

408/000 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 5050 60

LED NAVARI SMD BLUE 5050 60
ال ای دی نواری

478/000 ریال
LED NAVARI SMD GREEIN 3528 60

LED NAVARI SMD GREEIN 3528 60
ال ای دی نواری

478/000 ریال
LED NAVARI SMD RGB 5050 220V

LED NAVARI SMD RGB 5050 220V
ال ای دی نواری

250/000 ریال
LED NAVARI AFTABI 2835 0.2W 24V 26LM

LED NAVARI AFTABI 2835 0.2W 24V 26LM
ال ای دی نواری

486/343 ریال
LED NAVARI SMD RED 3528 120

LED NAVARI SMD RED 3528 120
ال ای دی نواری

279/205 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 3528 120

LED NAVARI SMD BLUE 3528 120
ال ای دی نواری

279/205 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 3528 120

LED NAVARI SMD WHITE 3528 120
ال ای دی نواری

279/205 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 5050 60

LED NAVARI SMD AFTABI 5050 60
ال ای دی نواری

279/205 ریال
LED NAVARI SMD YELLOW 5050 60

LED NAVARI SMD YELLOW 5050 60
ال ای دی نواری

308/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 5050 60

LED NAVARI SMD WHITE 5050 60
ال ای دی نواری

144/115 ریال
LED NAVARI SMD YELLOW 3528 60

LED NAVARI SMD YELLOW 3528 60
ال ای دی نواری

226/984 ریال
LED NAVARI SMD BLUE 3528 60

LED NAVARI SMD BLUE 3528 60
ال ای دی نواری

153/121 ریال
LED NAVARI SMD RED 3528 60

LED NAVARI SMD RED 3528 60
ال ای دی نواری

153/121 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 3528 60

LED NAVARI SMD AFTABI 3528 60
ال ای دی نواری

153/121 ریال
LED NAVARI SMD AFTABI 5730 220V

LED NAVARI SMD AFTABI 5730 220V
ال ای دی نواری

215/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 5730 220V

LED NAVARI SMD WHITE 5730 220V
ال ای دی نواری

215/000 ریال
LED NAVARI SMD WHITE 3528 60

LED NAVARI SMD WHITE 3528 60
ال ای دی نواری

153/121 ریال