خرید ال ای دی شاخه ای(LED branch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ال ای دی شاخه ای(LED branch)

43 نوع ال ای دی شاخه ای(LED branch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


LED SHAKHEY WHITE 2835 220V AC

LED SHAKHEY WHITE 2835 220V AC

572/000 ریال
LED SHAKHEY WHITE 4014

LED SHAKHEY WHITE 4014
ال ای دی شاخه ای

348/000 ریال
LED SHAKHEY WHITE 2RADIF 5730

LED SHAKHEY WHITE 2RADIF 5730
ال ای دی شاخه ای

345/000 ریال
LED SHAKHEY WHITE&AFTABI 2RADIF 5630

LED SHAKHEY WHITE&AFTABI 2RADIF 5630
ال ای دی شاخه ای

468/000 ریال
LED SHAKHEY AFTABI 2RADIF 5630

LED SHAKHEY AFTABI 2RADIF 5630
ال ای دی شاخه ای

345/000 ریال
LED BAR LG 50 INCH LB-LF 9LED(A.B) 6V

LED BAR LG 50 INCH LB-LF 9LED(A.B) 6V
بک لایت

1/935/000 ریال
LED SHAKHEY WHITE 3528-60

LED SHAKHEY WHITE 3528-60
ال ای دی شاخه ای

418/000 ریال
TALGH LED SHAKHEY MAT

TALGH LED SHAKHEY MAT
طلق ال ای دی شاخه ای مات

69/000 ریال
LED SHAKHEY WHITE 5630 CHIP SMALL

LED SHAKHEY WHITE 5630 CHIP SMALL
ال ای دی شاخه ای

318/000 ریال
LED SHAKHEY AFTABI 5630

LED SHAKHEY AFTABI 5630
ال ای دی شاخه ای

378/000 ریال
LED SHAKHEY GREEN 5630

LED SHAKHEY GREEN 5630
ال ای دی شاخه ای

346/000 ریال
LED BAR TCL 48D2740 - 5LED

LED BAR TCL 48D2740 - 5LED

4/900/000 ریال
LED SHAKHEY NATURAL 4014

LED SHAKHEY NATURAL 4014
ال ای دی شاخه ای

261/250 ریال
LED BAR LG 42 INCH LB(A1/B1) 8LED

LED BAR LG 42 INCH LB(A1/B1) 8LED
بک لایت

1/045/000 ریال
LED BAR LG 42 INCH LB(A2/B2) 8LED

LED BAR LG 42 INCH LB(A2/B2) 8LED
بک لایت

825/000 ریال
LED BAR LG 32 INCH LN 8LED 3V

LED BAR LG 32 INCH LN 8LED 3V
بک لایت

900/666 ریال
LED BAR LG 47 INCH LN 9LED(R1.L1-R2.L2)

LED BAR LG 47 INCH LN 9LED(R1.L1-R2.L2)
بک لایت

1/255/000 ریال
LED BAR LG 42 INCH LN 10LED 3V

LED BAR LG 42 INCH LN 10LED 3V
بک لایت

1/385/000 ریال
LED BAR LG 32 INCH LN 7LED 3V

LED BAR LG 32 INCH LN 7LED 3V
بک لایت

817/931 ریال
LED BAR LG 32 INCH LB 6LED(A.B)  6V

LED BAR LG 32 INCH LB 6LED(A.B) 6V
بک لایت

1/455/000 ریال
LED BAR LG 47 INCH LB-LF 9LED(A.B)

LED BAR LG 47 INCH LB-LF 9LED(A.B)
بک لایت

1/408/280 ریال
LED BAR SUMSUNG 40 INCH F 13LED

LED BAR SUMSUNG 40 INCH F 13LED
بک لایت

1/228/150 ریال
LED BAR LG 42 INCH LB(A/B) 8LED 6V

LED BAR LG 42 INCH LB(A/B) 8LED 6V
بک لایت

1/295/059 ریال
LED RING GHOTR 12CM

LED RING GHOTR 12CM

341/300 ریال
LED RING GHOTR 9CM

LED RING GHOTR 9CM

284/420 ریال
LED SHAKHEY WHITE 4014 220V AC

LED SHAKHEY WHITE 4014 220V AC
ال ای دی شاخه ای

292/600 ریال
LED SAFEHI 100*100 240PCS

LED SAFEHI 100*100 240PCS
ال ای دی صفحه ای

450/328 ریال
LED SAFEHI 75*75 72PCS

LED SAFEHI 75*75 72PCS
ال ای دی صفحه ای

315/238 ریال
LED SAFEHI 75*75 90PCS

LED SAFEHI 75*75 90PCS
ال ای دی صفحه ای

234/175 ریال
LED SAFEHI 75*75 120PCS

LED SAFEHI 75*75 120PCS
ال ای دی صفحه ای

270/199 ریال
LED SAFEHI 75*90 153PCS

LED SAFEHI 75*90 153PCS
ال ای دی صفحه ای

360/268 ریال
LED SAFEHI 120*120 240PCS

LED SAFEHI 120*120 240PCS
ال ای دی صفحه ای

450/328 ریال
LED SHAKHEY WHITE 3528-120

LED SHAKHEY WHITE 3528-120
ال ای دی شاخه ای

216/172 ریال
LED SHAKHEY WHITE 7020

LED SHAKHEY WHITE 7020
ال ای دی شاخه ای

291/802 ریال