خرید دیودها(Diodes)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیودها(Diodes)

417 نوع دیودها(Diodes) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SM 8S36B

SM 8S36B
دیود SM8S36B

450/000 ریال
DIODE POL SMD DB 107S (331)

DIODE POL SMD DB 107S (331)
دیود DB107S

40/000 ریال
U 1640G TO-220

U 1640G TO-220
دیود U1640G

365/750 ریال
P6KE350CA

P6KE350CA
دیود P6KE350CA

36/575 ریال
1.5KE400CA

1.5KE400CA

47/025 ریال
P6KE400CA

P6KE400CA

31/350 ریال
1.5KE400A

1.5KE400A

31/350 ریال
MUR 3060WTG

MUR 3060WTG

520/000 ریال
MUR 160 ORG

MUR 160 ORG

365/750 ریال
MUR 3060PT

MUR 3060PT

415/910 ریال
DIODE SMBJ43CA

DIODE SMBJ43CA
دیود SMBJ43CA

11/000 ریال
DIODE UG2D

DIODE UG2D

83/600 ریال
ES3J SMD

ES3J SMD
دیود ES3J

39/000 ریال
MBR 30100PT TO-247

MBR 30100PT TO-247

320/000 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

35/000 ریال
PESD5V2S2UT (WU1)

PESD5V2S2UT (WU1)
دیود PESD5V2S2UT

110/770 ریال
P6KE220CA

P6KE220CA
دیود P6KE220CA

20/900 ریال
ES1J SMD

ES1J SMD
دیود ES1J

8/000 ریال
1N 5819 SS14 DO-214AC

1N 5819 SS14 DO-214AC
دیود DIODE 1N 5819 SS14 DO-214AC

4/500 ریال
75V SMD SOD-80

75V SMD SOD-80
دیود زنر 75 ولت اس ام دی SOD-80

2/080 ریال
BYQ 28

BYQ 28
دیود BYQ 28

98/230 ریال
SR 2200

SR 2200
دیود SR 2200

57/475 ریال
P6KE22CA

P6KE22CA
دیود P6KE22CA

7/210 ریال
1N 5822 SMB SS34

1N 5822 SMB SS34
دیود 1N 5822 SMB SS34

14/000 ریال
RHRP 15120

RHRP 15120
دیود RHRP 15120

282/150 ریال
ORG
U 1560G ORG

U 1560G ORG
دیود U 1560G ORG

292/600 ریال
MUR 460 ORG

MUR 460 ORG
دیود MUR 460 ORG

64/153 ریال
MR 2835S

MR 2835S
دیود MR 2835S

292/600 ریال
P6KE68CA

P6KE68CA
دیود P6KE68CA

11/267 ریال
4.7V SMD SOD-80

4.7V SMD SOD-80
دیود 4.7 ولت اس ام دی SOD-80

3/135 ریال
3.3V SMD SOD-80

3.3V SMD SOD-80
دیود 3.3 ولت اس ام دی SOD-80

3/135 ریال
P6KE5A

P6KE5A
دیود P6KE5A

13/585 ریال
P6KE12A

P6KE12A
دیود P6KE12A

15/000 ریال
P6KE56CA

P6KE56CA
دیود P6KE56CA

11/495 ریال