خرید دیودها(Diodes)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیودها(Diodes)

478 نوع دیودها(Diodes) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


1.5KE47CA

1.5KE47CA

52/000 ریال
SMBJ33CA SMD CODE CM

SMBJ33CA SMD CODE CM

48/300 ریال
DIODE 1N5360B

DIODE 1N5360B

63/000 ریال
DIODE FR157

DIODE FR157
دیود FR157

12/600 ریال
1SV103 TO-92

1SV103 TO-92

209/000 ریال
5THZ52 OLD

5THZ52 OLD

868/000 ریال
DIODE FR105

DIODE FR105
دیود FR105

10/900 ریال
P6KE33A

P6KE33A
دیود P6KE33A

38/500 ریال
DIODE MBRF 20200CT TO-220F

DIODE MBRF 20200CT TO-220F
دیود MBRF20200CT

78/200 ریال
DIODE 1N4151

DIODE 1N4151
دیود 1N4151

40/200 ریال
STPR1060CT TO-220

STPR1060CT TO-220
دیود شاتکی STPR1060CT

179/000 ریال
DIODE D5LC20U

DIODE D5LC20U
دیود D5LC20U

179/000 ریال
DIODE SBYV26C OLD

DIODE SBYV26C OLD
دیود SBYV26C

28/700 ریال
SVC251SPA

SVC251SPA
دیود SVC251SPA

868/000 ریال
DIODE UD1006 TO-220F

DIODE UD1006 TO-220F
دیود UD1006

1/095/000 ریال
DIODE STPS4045CW

DIODE STPS4045CW

718/000 ریال
SMBJ15A SMD CODE LM

SMBJ15A SMD CODE LM
دیود SMBJ15A

31/000 ریال
BYT08P-800 TO-220

BYT08P-800 TO-220

149/000 ریال
F30U60ST TO-220F

F30U60ST TO-220F
دیود F30U60ST

798/000 ریال
DIODE MBR 20200CT

DIODE MBR 20200CT
دیود شاتکی MBR20200CT

94/000 ریال
DZ 15V SMD DO-213AB

DZ 15V SMD DO-213AB
دیود زنر 15 ولت سایز MELF

13/100 ریال
UF 4005

UF 4005
دیود UF4005

4/020 ریال
MBR10100CT

MBR10100CT
دیود MBR10100CT

119/000 ریال
DZ 15V SMD SOD-80

DZ 15V SMD SOD-80
دیود زنر 15 ولت

4/140 ریال
MBRB 20100CT

MBRB 20100CT
دیود MBRB20100CT

448/000 ریال
SB540

SB540
دیود SB540

56/000 ریال
DIODE RL 257

DIODE RL 257
دیود RL257

17/200 ریال
1N 4937

1N 4937
دیود 1N4937

7/000 ریال
DIODE 21DQ04

DIODE 21DQ04
دیود 21DQ04

12/800 ریال
SMBJ24CA SMD CODE BZ

SMBJ24CA SMD CODE BZ
دیود SMBJ24CA

21/800 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10S(50)

DIODE POL 0.5A SMD MB10S(50)
پل دیود MB10S

7/900 ریال
DIODE POL SMD DB107S (331)

DIODE POL SMD DB107S (331)
دیود DB107S

19/400 ریال
S2M DO-214AA

S2M DO-214AA
دیود S2M

9/500 ریال