خرید دیودها(Diodes)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیودها(Diodes)

433 نوع دیودها(Diodes) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


1N5818

1N5818

6/500 ریال
UF 4005

UF 4005
دیود UF4005

3/500 ریال
DZ 15V SMD SOD-80

DZ 15V SMD SOD-80
دیود زنر 15 ولت

3/000 ریال
MBRB 20100CT

MBRB 20100CT
دیود MBRB20100CT

318/000 ریال
SB540

SB540
دیود SB540

49/000 ریال
DIODE SB5100

DIODE SB5100
دیود SB5100

49/000 ریال
DIODE RL 257

DIODE RL 257
دیود RL257

7/200 ریال
DIODE 21DQ04

DIODE 21DQ04
دیود 21DQ04

9/000 ریال
DIODE POL SMD DB 107S (331)

DIODE POL SMD DB 107S (331)
دیود DB107S

13/000 ریال
SS36 DO-214AB

SS36 DO-214AB
دیود SS36

19/500 ریال
U 1640G TO-220

U 1640G TO-220
دیود U1640G

398/000 ریال
P6KE350CA

P6KE350CA
دیود P6KE350CA

39/500 ریال
1.5KE400CA

1.5KE400CA

50/700 ریال
MUR 3060WTG

MUR 3060WTG

495/000 ریال
MUR 160 ORG

MUR 160 ORG

398/000 ریال
DIODE SMBJ43CA

DIODE SMBJ43CA
دیود SMBJ43CA

11/800 ریال
ES3J SMD

ES3J SMD
دیود ES3J

42/100 ریال
MBR 30100PT TO-247

MBR 30100PT TO-247

497/000 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

35/000 ریال
PESD5V2S2UT (WU1)

PESD5V2S2UT (WU1)
دیود PESD5V2S2UT

119/000 ریال
P6KE220CA

P6KE220CA
دیود P6KE220CA

22/500 ریال
CL01-12

CL01-12
دیود CL01-12

545/000 ریال
ES1J SMD

ES1J SMD
دیود ES1J

8/650 ریال
1N 5819 SS14 DO-214AC

1N 5819 SS14 DO-214AC
دیود DIODE 1N 5819 SS14 DO-214AC

4/860 ریال
75V SMD SOD-80

75V SMD SOD-80
دیود زنر 75 ولت اس ام دی SOD-80

2/080 ریال
DIODE POL DF 10SA

DIODE POL DF 10SA
دیود پل DF 10SA

43/000 ریال
BYQ 28

BYQ 28
دیود BYQ 28

109/000 ریال
1N 5822 SMB SS34

1N 5822 SMB SS34
دیود 1N 5822 SMB SS34

15/100 ریال
1N 5822 SMC SS34

1N 5822 SMC SS34
دیود 1N 5822 SMC SS34

18/700 ریال
RHRP 15120

RHRP 15120
دیود RHRP 15120

308/000 ریال
ORG
U 1560G ORG

U 1560G ORG
دیود U 1560G ORG

318/000 ریال
MUR 460 ORG

MUR 460 ORG
دیود MUR 460 ORG

69/200 ریال
FR 106

FR 106
دیود FR 106

10/800 ریال
P6KE68CA

P6KE68CA
دیود P6KE68CA

12/100 ریال
4.7V SMD SOD-80

4.7V SMD SOD-80
دیود 4.7 ولت اس ام دی SOD-80

3/380 ریال