خرید فیوز شیشه ای(Fuse Glass)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز شیشه ای(Fuse Glass)

50 نوع فیوز شیشه ای(Fuse Glass) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود FUSE 1A SIZE 5*20 mm

FUSE 1A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 1 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 2A SIZE 5*20 mm

FUSE 2A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 2 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 4A SIZE 5*20 mm

FUSE 4A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 4 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 7A SIZE 5*20 mm

FUSE 7A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 7 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 5A SIZE 5*20 mm

FUSE 5A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 5 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 6A SIZE 5*20 mm

FUSE 6A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 6 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
سفارش داخل FUSE 0.1A SIZE 5*20 mm

FUSE 0.1A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي0.1 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 15A SIZE 5*20 mm

FUSE 15A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 15 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 0.063 S SAMSONG

FUSE 0.063 S SAMSONG

فيوز پرينتر سامسنگ اصلي

25/000 ریال
موجود FUSE 20A SIZE 5*20 mm

FUSE 20A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 20 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 8A SIZE 5*20 mm

FUSE 8A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 8 آمپر سايز کوچک 20*5

6/100 ریال
موجود FUSE 7A SIZE  6*30 mm

FUSE 7A SIZE 6*30 mm

فيوز 7 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 0.3A SIZE 5*20 mm

FUSE 0.3A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 0.3 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 15A SIZE  6*30 mm

FUSE 15A SIZE 6*30 mm

فيوز 15 آمپر سايز 30*6

6/500 ریال
موجود FUSE 10A SIZE 5*20 mm

FUSE 10A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 10 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 3.15A SIZE 5*20 mm

FUSE 3.15A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 3.15 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 0.5A SIZE 5*20 mm

FUSE 0.5A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 0.5 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 6A SIZE  6*30 mm

FUSE 6A SIZE 6*30 mm

فيوز 6 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 0.5A SIZE  6*30 mm

FUSE 0.5A SIZE 6*30 mm

فيوز 0.5 آمپر سايز 30*6

7/000 ریال
موجود FUSE 0.1A SIZE  6*30 mm

FUSE 0.1A SIZE 6*30 mm

فيوز 0.1 آمپر سايز 30*6

8/900 ریال
موجود FUSE 3A SIZE 5*20 mm

FUSE 3A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 3 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 1.6A SIZE 5*20 mm

FUSE 1.6A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 1.6 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 10A SIZE  6*30 mm

FUSE 10A SIZE 6*30 mm

فيوز 10 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 1A SIZE  6*30 mm

FUSE 1A SIZE 6*30 mm

فيوز 1 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 6.3A SIZE 5*20 mm

FUSE 6.3A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 6.3 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 0.25A SIZE 5*20 mm

FUSE 0.25A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 0.25 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 0.63A SIZE  6*30 mm

FUSE 0.63A SIZE 6*30 mm

فيوز 0.63 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 25A SIZE 5*20 mm

FUSE 25A SIZE 5*20 mm

فيوز شيشه اي 25 آمپر سايز کوچک 20*5

6/060 ریال
موجود FUSE 2A SIZE  6*30 mm

FUSE 2A SIZE 6*30 mm

فيوز 2 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال
موجود FUSE 4A SIZE  6*30 mm

FUSE 4A SIZE 6*30 mm

فيوز 4 آمپر سايز 30*6

8/910 ریال