خرید ترمو فیوز(THERMAL FUSE)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترمو فیوز(THERMAL FUSE)

20 نوع ترمو فیوز(THERMAL FUSE) موجود می باشد

نمایش 1 تا 20


TERMO FUSE 75"C

TERMO FUSE 75"C
ترمو فیوز 75 درجه سانتیگراد

47/400 ریال
TERMO FUSE 98"C

TERMO FUSE 98"C
ترمو فیوز 98 درجه سانتیگراد

48/600 ریال
TERMO FUSE 84"C

TERMO FUSE 84"C
ترمو فیوز 84 درجه سانتیگراد

48/600 ریال
TERMO FUSE 141C

TERMO FUSE 141C
ترمو فیوز 141 درجه سانتیگراد

45/040 ریال