خرید فلت(Flat)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فلت(Flat)

130 نوع فلت(Flat) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FLAT FFC 80P 10CM 0.3MM

FLAT FFC 80P 10CM 0.3MM

269/000 ریال
FLAT SAAT 206

FLAT SAAT 206

685/000 ریال
FLAT 10PIN SIMI RANGI

FLAT 10PIN SIMI RANGI
فلت 10پین سیمی رنگی

212/000 ریال
FLAT 64PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 64PIN SIM KHAKESTARI
فلت 64 پین سیمی خاکستری

986/000 ریال
FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI
فلت 30 پین سیمی خاکستری

249/000 ریال
FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI
فلت 50 پین سیمی خاکستری

368/000 ریال
FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI
فلت 40 پین سیمی خاکستری

325/000 ریال
FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI
فلت 26 پین سیمی خاکستری

199/000 ریال
FLAT 20PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 20PIN SIMI KHAKESTARI
فلت 20 پین سیمی خاکستری

239/000 ریال
FLAT 10PIN KHAKESTARI

FLAT 10PIN KHAKESTARI
فلت 10پین خاکستری

98/000 ریال
FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI
فلت 14پین سیمی خاکستری

119/000 ریال
FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI
فلت 16 پین سیمی خاکستری

119/000 ریال
FLAT PS2 L

FLAT PS2 L
فلت PS2 شکل L

209/000 ریال
FLAT PS2 J

FLAT PS2 J
فلت PS2 شکل J

249/000 ریال
FLAT FFC 7P 13CM 0.8MM

FLAT FFC 7P 13CM 0.8MM

172/000 ریال