خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1010 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


10000UF 6.3V

10000UF 6.3V
خازن 10000 ميکروفاراد 6.3 ولت

65/000 ریال
100UF 25V (2)

100UF 25V (2)
خازن 100 ميکروفاراد 25 ولت

4/500 ریال
2.7NF SMD 0805

2.7NF SMD 0805
خازن 2.7 نانوفاراد

5/000 ریال
47NF 1250V

47NF 1250V
خارن 47 نانو فاراد 1250 ولت

55/000 ریال
560PF 100V

560PF 100V
خازن 560 پیکوفاراد 100 ولت

20/000 ریال
330NF 250V AXIAL CAPACITOR

330NF 250V AXIAL CAPACITOR

125/400 ریال
4.7UF 250V POLYESTER

4.7UF 250V POLYESTER
خازن 4.7 ميکروفاراد 250 ولت

77/000 ریال
330NF 63V

330NF 63V
خازن 330 نانوفاراد 63 ولت

19/900 ریال
3.3NF 100V MKT

3.3NF 100V MKT
خازن 3.3 نانوفاراد 100 ولت

11/495 ریال
33NF 63V MKT

33NF 63V MKT
خازن 33 نانو فاراد 63 ولت

20/900 ریال
33NF 100V MKT

33NF 100V MKT
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت

9/000 ریال