خرید فیوز تخت(Flat fuse)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز تخت(Flat fuse)

5 نوع فیوز تخت(Flat fuse) موجود می باشد

نمایش 1 تا 5


FUSE 30A TAKHT

FUSE 30A TAKHT
فیوز 30 آمپر تخت

59/000 ریال
FUSE 20A TAKHT

FUSE 20A TAKHT
فیوز 20 آمپر تخت

59/000 ریال
FUSE 15A TAKHT

FUSE 15A TAKHT
فیوز15آمپر تخت

59/000 ریال
FUSE 10A TAKHT

FUSE 10A TAKHT
فیوز 10 آمپر تخت

59/000 ریال
FUSE 40A TAKHT

FUSE 40A TAKHT

45/000 ریال