خرید فیوز گِرد(Round fuse)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیوز گِرد(Round fuse)

14 نوع فیوز گِرد(Round fuse) موجود می باشد

نمایش 1 تا 14


FUSE 3.15A 250V

FUSE 3.15A 250V
فیوز مکعبی 3.15 آمپر 250 ولت

31/200 ریال
FUSE GERD 1.6A 250V

FUSE GERD 1.6A 250V
فیوز گرد 1.6 آمپر 250 ولت

47/800 ریال
FUSE GERD 8A 250V

FUSE GERD 8A 250V
فیوز گرد 8 آمپر 250 ولت

24/200 ریال
FUSE GERD 10A 250V

FUSE GERD 10A 250V
فیوز گرد 10 آمپر 250 ولت

60/700 ریال
FUSE GERD 6.3A 250V

FUSE GERD 6.3A 250V
فیوز گرد 6.3 آمپر 250 ولت

60/700 ریال
FUSE GERD 0.5A 250V

FUSE GERD 0.5A 250V
فیوز گرد 0.5 آمپر 250 ولت

47/200 ریال
FUSE GERD 2A 250V

FUSE GERD 2A 250V
فیوز گرد 2 آمپر 250 ولت

37/500 ریال
FUSE GERD 1A 250V

FUSE GERD 1A 250V
فیوز گرد 1 آمپر 250 ولت

45/000 ریال
FUSE GERD 4A 250V

FUSE GERD 4A 250V
فیوز گرد 4 آمپر 250 ولت

35/200 ریال
FUSE GERD 3.15A 250V

FUSE GERD 3.15A 250V
فیوز گرد 3.15 آمپر 250 ولت

50/700 ریال
FUSE GERD 2.5A 250V

FUSE GERD 2.5A 250V
فیوز گرد 2.5 آمپر 250 ولت

39/000 ریال
FUSE GERD 5A 250V

FUSE GERD 5A 250V
فیوز گرد 5 آمپری 250 ولت

37/800 ریال
FUSE GERD 1.25A 250V

FUSE GERD 1.25A 250V
فیوز گرد 1.25 آمپر 250 ولت

18/002 ریال