خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود KERISTAL 455K 2PIN

KERISTAL 455K 2PIN

کریستال 455 کیلوهرتز2PIN

18/000 ریال
موجود KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH

کریستال 11.0592 کوتاه

13/500 ریال
موجود KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH

18/000 ریال
موجود KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL

کریستال 20 مگاهرتز کوچک

18/520 ریال
موجود KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL

کریستال 6 مگاهرتز کوچک

18/970 ریال
موجود KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH

کریستال 4مگاهرتز کوتاه

14/000 ریال
موجود KERISTAL 24M

KERISTAL 24M

کریستال 24 مگاهرتز

18/510 ریال
موجود KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545

12/000 ریال
موجود KERISTAL 12.288M SMALL

KERISTAL 12.288M SMALL

کریستال 12.288 مگاهرتز کوچک

23/510 ریال
موجود KERISTAL 12M SMALL

KERISTAL 12M SMALL

کریستال 12 مگاهرتز کوچک

20/660 ریال
موجود KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ

کریستال 10 مگاهرتز

20/380 ریال
موجود KERISTAL 13.560MHZ SMD

KERISTAL 13.560MHZ SMD

کریستال 13.560 مگاهرتز اس ام دی

206/860 ریال
موجود KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL

کریستال 25 مگاهرتز کوچک

19/220 ریال
موجود KERISTAL 16M SMALL

KERISTAL 16M SMALL

کریستال 16 مگا هرتزکوچک

14/250 ریال
موجود KERISTAL 450K

KERISTAL 450K

کریستال 450 کیلوهرتز

10/340 ریال
موجود KERISTAL SAATI 32.768K SIZE 3*8MM

KERISTAL SAATI 32.768K SIZE 3*8MM

کريستال ساعتي استوانه اي 32.768 کيلو هرتز سايز 8*3ميلي متر

16/170 ریال
موجود KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL

کریستال 14.7456 کوچک

20/000 ریال
موجود KERISTAL 14.7456M SMD

KERISTAL 14.7456M SMD

کریستال 14.7456 مگاهرتزاس ام دی

15/670 ریال
موجود KERISTAL 8MHZ SMD

KERISTAL 8MHZ SMD

کریستال 8 مگاهرتز اس ام دی

28/000 ریال
موجود KERISTAL 3.6864MHZ

KERISTAL 3.6864MHZ

کریستال 3.6864 مگاهرتز

14/250 ریال
موجود KERISTAL 27M SMALL

KERISTAL 27M SMALL

کریستال 27 مگاهرتز کوچک

17/000 ریال
موجود KERISTAL 2.4576M BIG

KERISTAL 2.4576M BIG

کريستال 2.4576 مگاهرتز مستطيلي

59/550 ریال
موجود KERISTAL 12.288M SMD

KERISTAL 12.288M SMD

کریستال 12.288 مگاهرتز اس ام دی

33/620 ریال
موجود KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD

کريستال 20 مگاهرتز اس ام دي

30/000 ریال
موجود KERISTAL 4.9152MHZ SMD

KERISTAL 4.9152MHZ SMD

کریستال 4.9152 مگا هرتز اس ام دی

30/000 ریال
موجود KERISTAL 3.5795MHZ SMD

KERISTAL 3.5795MHZ SMD

کریستال 3.5795 مگاهرتز اس ام دی

25/000 ریال
موجود KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

کريستال 17.664 مگاهرتز

45/000 ریال
موجود KERISTAL SAATI 32.768K SIZE 2*6MM

KERISTAL SAATI 32.768K SIZE 2*6MM

کریستال ساعتی 32.768 کیلو سایز 6*2 میلی متر

17/250 ریال
موجود KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M

کريستال 433.92 مگا هرتز

96/000 ریال
موجود KERISTAL 3.579545MHZ KOTAH

KERISTAL 3.579545MHZ KOTAH

کریستال 3.579545 مگاهرتز کوتاه

20/000 ریال