خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

47/025 ریال
KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M
کریستال 433.92 مگاهرتز

100/320 ریال
KERISTAL 48M KOTAH

KERISTAL 48M KOTAH
کریستال 48 مگاهرتز کوتاه

26/125 ریال
KERISTAL 8MHZ SMD

KERISTAL 8MHZ SMD
کریستال 8مگاهرتز اس ام دی

29/260 ریال
KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD
کریستال 20 مگاهرتز اس ام دی

31/350 ریال
KERISTAL 4M SMD

KERISTAL 4M SMD
کریستال 4 مگاهرتز اس ام دی

16/378 ریال
KERISTAL 18.432M

KERISTAL 18.432M
کریستال 18.432 مگاهرتز

24/567 ریال
KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL
کریستال 14.7456 کوچک

20/900 ریال
KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL
کریستال 25 مگاهرتز کوچک

20/083 ریال
KERISTAL 3.57 BIG

KERISTAL 3.57 BIG
کریستال 3.57 بزرگ

189/630 ریال
KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL
کریستال 20 مگاهرتز کوچک

19/351 ریال
KERISTAL 3.6864MHZ

KERISTAL 3.6864MHZ
کریستال 3.6864 مگاهرتز

14/896 ریال
KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ
کریستال 10 مگاهرتز

21/299 ریال
KERISTAL 24M 4PIN

KERISTAL 24M 4PIN
کریستال 24 مگاهرتز4 پایه

178/334 ریال
KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH
کریستال 8 مگاهرتز کوتاه

18/810 ریال
KERISTAL 24M

KERISTAL 24M
کریستال 24 مگاهرتز

19/342 ریال
KERISTAL 16M SMALL

KERISTAL 16M SMALL
کریستال 16 مگا هرتزکوچک

14/896 ریال
KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH
کریستال 11.0592 کوتاه

14/107 ریال
KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH
کریستال 4مگاهرتز کوتاه

14/630 ریال
KERISTAL 60M 4PIN

KERISTAL 60M 4PIN
کریستال 60 مگاهرتز 4 پایه

227/550 ریال
KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL
کریستال 6 مگاهرتز کوچک

19/826 ریال
KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545
کریستال 3.579545

12/540 ریال
KERISTAL 27M SMALL

KERISTAL 27M SMALL
کریستال 27 مگاهرتز کوچک

17/765 ریال
KERISTAL 12M SMALL

KERISTAL 12M SMALL
کریستال 12 مگاهرتز کوچک

21/593 ریال