خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

59/400 ریال
KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M
کریستال 433.92 مگاهرتز

129/000 ریال
KERISTAL 48M KOTAH

KERISTAL 48M KOTAH
کریستال 48 مگاهرتز کوتاه

35/200 ریال
KERISTAL 8MHZ SMD

KERISTAL 8MHZ SMD
کریستال 8مگاهرتز اس ام دی

43/800 ریال
KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD
کریستال 20 مگاهرتز اس ام دی

43/000 ریال
KERISTAL 4M SMD

KERISTAL 4M SMD
کریستال 4 مگاهرتز اس ام دی

45/000 ریال
KERISTAL 18.432M

KERISTAL 18.432M
کریستال 18.432 مگاهرتز

33/100 ریال
KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL
کریستال 14.7456 کوچک

31/000 ریال
KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL
کریستال 25 مگاهرتز کوچک

35/000 ریال
KERISTAL 3.57 BIG

KERISTAL 3.57 BIG
کریستال 3.57 بزرگ

269/000 ریال
KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL
کریستال 20 مگاهرتز کوچک

26/100 ریال
KERISTAL 3.6864MHZ SMALL

KERISTAL 3.6864MHZ SMALL
کریستال 3.6864 مگاهرتز

36/000 ریال
KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ
کریستال 10 مگاهرتز

28/700 ریال
KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH
کریستال 8 مگاهرتز کوتاه

39/000 ریال
KERISTAL 9.8MHZ SMALL

KERISTAL 9.8MHZ SMALL

20/000 ریال
KERISTAL 3.579545MHZ SMD

KERISTAL 3.579545MHZ SMD

55/000 ریال
KERISTAL 24M

KERISTAL 24M
کریستال 24 مگاهرتز

26/000 ریال
KERISTAL 24M BIG

KERISTAL 24M BIG

31/200 ریال
KERISTAL 16M SMALL

KERISTAL 16M SMALL
کریستال 16 مگا هرتزکوچک

32/000 ریال
KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH
کریستال 11.0592 کوتاه

19/000 ریال
KERISTAL 33.8M

KERISTAL 33.8M

31/200 ریال
KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH
کریستال 4مگاهرتز کوتاه

23/700 ریال
KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL
کریستال 6 مگاهرتز کوچک

26/700 ریال
KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545
کریستال 3.579545

16/800 ریال