خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M
کریستال 433.92 مگاهرتز

125/000 ریال
KERISTAL 48M KOTAH

KERISTAL 48M KOTAH
کریستال 48 مگاهرتز کوتاه

26/125 ریال
KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD
کریستال 20 مگاهرتز اس ام دی

31/350 ریال
KERISTAL 4M SMD

KERISTAL 4M SMD
کریستال 4 مگاهرتز اس ام دی

16/378 ریال
KERISTAL 18.432M

KERISTAL 18.432M
کریستال 18.432 مگاهرتز

24/567 ریال
KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL
کریستال 14.7456 کوچک

20/900 ریال
KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL
کریستال 25 مگاهرتز کوچک

21/000 ریال
KERISTAL 3.57 BIG

KERISTAL 3.57 BIG
کریستال 3.57 بزرگ

189/630 ریال
KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL
کریستال 20 مگاهرتز کوچک

19/351 ریال
KERISTAL 40KHZ

KERISTAL 40KHZ
کریستال 40 کیلوهرتز

20/000 ریال
KERISTAL 3.6864MHZ

KERISTAL 3.6864MHZ
کریستال 3.6864 مگاهرتز

14/896 ریال
KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ
کریستال 10 مگاهرتز

21/299 ریال
KERISTAL 24M 4PIN

KERISTAL 24M 4PIN
کریستال 24 مگاهرتز4 پایه

178/334 ریال
KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH
کریستال 8 مگاهرتز کوتاه

18/810 ریال
KERISTAL 24M

KERISTAL 24M
کریستال 24 مگاهرتز

19/342 ریال
KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH
کریستال 11.0592 کوتاه

14/107 ریال
KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH
کریستال 4مگاهرتز کوتاه

14/630 ریال
KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL
کریستال 6 مگاهرتز کوچک

19/826 ریال
KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545
کریستال 3.579545

12/540 ریال
KERISTAL 27M SMALL

KERISTAL 27M SMALL
کریستال 27 مگاهرتز کوچک

17/765 ریال
KERISTAL 12M SMALL

KERISTAL 12M SMALL
کریستال 12 مگاهرتز کوچک

21/593 ریال
KERISTAL 503F2

KERISTAL 503F2
کریستال 503 F2

9/015 ریال
KERISTAL 500F2

KERISTAL 500F2
کریستال 500 F2

9/015 ریال
KERISTAL 455K 2PIN

KERISTAL 455K 2PIN
کریستال 455 کیلوهرتز2PIN

18/810 ریال
KERISTAL 450K

KERISTAL 450K
کریستال 450 کیلوهرتز

10/801 ریال
KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

47/025 ریال