خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

49/500 ریال
KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M
کریستال 433.92 مگاهرتز

105/000 ریال
KERISTAL 48M KOTAH

KERISTAL 48M KOTAH
کریستال 48 مگاهرتز کوتاه

28/200 ریال
KERISTAL 8MHZ SMD

KERISTAL 8MHZ SMD
کریستال 8مگاهرتز اس ام دی

36/500 ریال
KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD
کریستال 20 مگاهرتز اس ام دی

33/800 ریال
KERISTAL 4M SMD

KERISTAL 4M SMD
کریستال 4 مگاهرتز اس ام دی

36/000 ریال
KERISTAL 18.432M

KERISTAL 18.432M
کریستال 18.432 مگاهرتز

26/500 ریال
KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL
کریستال 14.7456 کوچک

22/500 ریال
KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL
کریستال 25 مگاهرتز کوچک

21/000 ریال
KERISTAL 3.57 BIG

KERISTAL 3.57 BIG
کریستال 3.57 بزرگ

209/000 ریال
KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL
کریستال 20 مگاهرتز کوچک

20/900 ریال
KERISTAL 3.6864MHZ

KERISTAL 3.6864MHZ
کریستال 3.6864 مگاهرتز

16/000 ریال
KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ
کریستال 10 مگاهرتز

23/000 ریال
KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH
کریستال 8 مگاهرتز کوتاه

28/500 ریال
KERISTAL 24M

KERISTAL 24M
کریستال 24 مگاهرتز

20/800 ریال
KERISTAL 24M BIG

KERISTAL 24M BIG

25/000 ریال
KERISTAL 16M SMALL

KERISTAL 16M SMALL
کریستال 16 مگا هرتزکوچک

26/000 ریال
KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH
کریستال 11.0592 کوتاه

15/200 ریال
KERISTAL 33.8M

KERISTAL 33.8M

25/000 ریال
KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH
کریستال 4مگاهرتز کوتاه

19/000 ریال
KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL
کریستال 6 مگاهرتز کوچک

21/400 ریال
KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545
کریستال 3.579545

13/500 ریال
KERISTAL 27M SMALL

KERISTAL 27M SMALL
کریستال 27 مگاهرتز کوچک

23/000 ریال
KERISTAL 12M SMALL

KERISTAL 12M SMALL
کریستال 12 مگاهرتز کوچک

23/300 ریال
KERISTAL 500F2

KERISTAL 500F2
کریستال 500 F2

9/730 ریال