خازن شکلاتی(poliester) 327 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1.2UF 400V

1.2UF 400V

خازن پلي استر 1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

28/220 ریال
موجود 470PF 100V MKT

470PF 100V MKT

خازن ام کا تي 470 پيکو فاراد 100 ولت

6/040 ریال
موجود 1.5NF 100V MKT

1.5NF 100V MKT

خازن ام کا تي 1.5 نانو فاراد 100 ولت

11/220 ریال
موجود 10NF 100V MKT

10NF 100V MKT

خازن ام کا تي 10 نانو فاراد 100 ولت

13/000 ریال
موجود 100NF 100V MKT

100NF 100V MKT

خازن ام کا تي 100 نانو فاراد 100 ولت

12/930 ریال
موجود 2.2UF 250V POLYESTER

2.2UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 2.2 ميکرو فاراد 250 ولت

48/280 ریال
موجود 3.3UF 250V POLYESTER

3.3UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 3.3 ميکرو فاراد 250 ولت

42/250 ریال
موجود 56NF 100V

56NF 100V

خازن پلي استر 56 نانو فاراد 100 ولت

4/000 ریال
سفارش داخل 1.5UF 630V

1.5UF 630V

خازن پلي استر 1.5 ميکرو فاراد 630 ولت

31/040 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

خازن پلي استر 47 نانو فاراد 100 ولت

6/000 ریال
موجود 1.8NF 100V

1.8NF 100V

خازن پلي استر 1.8 نانو فاراد 100 ولت

8/630 ریال
موجود 1.5NF 1200V

1.5NF 1200V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 1200 ولت

39/180 ریال
موجود 1NF 1200V

1NF 1200V

خازن پلي استر 1 نانو فاراد 1200 ولت

8/690 ریال
موجود 150NF 100V

150NF 100V

خازن پلي استر 150 نانو فاراد 100 ولت

4/500 ریال
موجود 56NF 630V

56NF 630V

خازن پلي استر 56 نانو فاراد 630 ولت

5/180 ریال
موجود 470PF 2KV

470PF 2KV

خازن پلي استر 470 پيکو فاراد 2 کيلو ولت

6/000 ریال
موجود 470NF 63V

470NF 63V

خازن پلي استر 470 نانو فاراد 63 ولت

15/000 ریال
موجود 2.2NF 630V

2.2NF 630V

خازن پلي استر 2.2 نانوفاراد 630 ولت

2/600 ریال
موجود 100NF 100V

100NF 100V

خازن پلي استر 100 نانو فاراد 100 ولت

6/500 ریال
موجود 680PF 2KV

680PF 2KV

خازن پلي استر 680 پيکو فاراد 2 کيلو ولت

5/000 ریال
موجود 15NF 2KV

15NF 2KV

خازن پلي استر 15 نانو فاراد 2 کيلو ولت

48/520 ریال
موجود 10NF 630V

10NF 630V

خازن پلي استر 10 نانو فاراد 630 ولت

8/000 ریال
موجود 1.5NF 100V

1.5NF 100V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 100 ولت

15/000 ریال
موجود 3.9NF 1KV

3.9NF 1KV

خازن پلي استر 3.9 نانو فاراد 1 کيلو ولت

12/080 ریال
موجود 1.5NF 630V

1.5NF 630V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 630 ولت

8/630 ریال
موجود 82NF 100V

82NF 100V

خازن پلي استر 82 نانو فاراد 100 ولت

5/180 ریال
موجود 3.3NF 400V

3.3NF 400V

خازن پلي استر 3.3 نانو فاراد 400 ولت

8/630 ریال
موجود 150NF 63V

150NF 63V

خازن پلي استر 150 نانو فاراد 63 ولت

7/500 ریال
موجود 2.2NF 800V

2.2NF 800V

خازن پلي استر 2.2 نانو فاراد 800 ولت

15/000 ریال
موجود 220NF 250V

220NF 250V

خازن پلي استر 220 نانو فاراد 250 ولت

8/630 ریال