خرید خازن شکلاتی(poliester)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن شکلاتی(poliester)

759 نوع خازن شکلاتی(poliester) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


1NF 1000V MKT

1NF 1000V MKT

7/500 ریال
3.6NF 1600V

3.6NF 1600V

14/500 ریال
4.9NF 1600V

4.9NF 1600V

25/000 ریال
27NF 2KV

27NF 2KV

28/000 ریال
500NF 250V

500NF 250V

15/000 ریال
33NF 450V

33NF 450V

18/400 ریال
33NF 1000V MKP

33NF 1000V MKP

56/300 ریال
1UF 520V MKT

1UF 520V MKT

85/100 ریال
2.2NF 1000V MKT

2.2NF 1000V MKT

21/800 ریال
4.7NF 2500V MKP

4.7NF 2500V MKP

72/400 ریال
820NF 275V MKT

820NF 275V MKT

17/200 ریال
100PF 3KV MAYLAR

100PF 3KV MAYLAR

8/050 ریال
1.5NF 250V MAYLAR

1.5NF 250V MAYLAR

10/300 ریال
5.6NF 1250V

5.6NF 1250V

13/800 ریال
880NF 250V

880NF 250V

17/200 ریال
6.8NF 275V MKT

6.8NF 275V MKT

26/400 ریال
15UF 250V POLYESTER

15UF 250V POLYESTER

149/000 ریال
680NF 160V MKT

680NF 160V MKT

28/700 ریال
100NF 630V MKT

100NF 630V MKT

27/600 ریال
1.8UF 100V

1.8UF 100V

20/700 ریال
1.5UF 100V

1.5UF 100V

28/700 ریال
43NF 100V

43NF 100V

4/600 ریال
7.2NF 2500V

7.2NF 2500V

31/000 ریال
7.5NF 2500V

7.5NF 2500V

33/300 ریال