خرید خازن شکلاتی(poliester)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن شکلاتی(poliester)

342 نوع خازن شکلاتی(poliester) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 1.2UF 400V

1.2UF 400V

خازن پلي استر 1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

36/000 ریال
موجود 1UF 630V

1UF 630V

خازن پلي استر 1 ميکرو فاراد 630 ولت

28/300 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

خازن پلي استر 47 نانو فاراد 100 ولت

6/000 ریال
موجود 470PF 1KV

470PF 1KV

خازن پلي استر 470 پيکو فاراد 1 کيلو ولت

6/000 ریال
موجود 10NF 2KV

10NF 2KV

خازن پلي استر 10 نانو فاراد 2 کيلو ولت

8/630 ریال
موجود 470PF 100V MKT

470PF 100V MKT

خازن ام کا تي 470 پيکو فاراد 100 ولت

6/040 ریال
موجود 1.5NF 100V MKT

1.5NF 100V MKT

خازن ام کا تي 1.5 نانو فاراد 100 ولت

11/220 ریال
موجود 680NF 630V

680NF 630V

خازن پلي استر 680 نانو فاراد 630 ولت

20/500 ریال
موجود 100NF 100V

100NF 100V

خازن پلي استر 100 نانو فاراد 100 ولت

6/500 ریال
موجود 10NF 100V MKT

10NF 100V MKT

خازن ام کا تي 10 نانو فاراد 100 ولت

13/000 ریال
موجود 100NF 100V MKT

100NF 100V MKT

خازن ام کا تي 100 نانو فاراد 100 ولت

20/000 ریال
موجود 2.2UF 250V POLYESTER

2.2UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 2.2 ميکرو فاراد 250 ولت

56/000 ریال
موجود 3.3UF 250V POLYESTER

3.3UF 250V POLYESTER

خازن پلي استر 3.3 ميکرو فاراد 250 ولت

56/000 ریال
موجود 470NF 630V

470NF 630V

خازن پلي استر 470 نانو فاراد 630 ولت

32/000 ریال
موجود 330NF 275V MKT

330NF 275V MKT

خازن 330 نانو فاراد 275 ولت ام کا تي

12/300 ریال
موجود 56NF 100V

56NF 100V

خازن پلي استر 56 نانو فاراد 100 ولت

4/000 ریال
موجود 1.8NF 100V

1.8NF 100V

خازن پلي استر 1.8 نانو فاراد 100 ولت

8/630 ریال
موجود 2.2NF 630V

2.2NF 630V

خازن پلي استر 2.2 نانوفاراد 630 ولت

2/700 ریال
موجود 1.5NF 1200V

1.5NF 1200V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 1200 ولت

39/180 ریال
موجود 56NF 630V

56NF 630V

خازن پلي استر 56 نانو فاراد 630 ولت

12/000 ریال
موجود 10NF 100V

10NF 100V

خازن پلي استر 10 نانو فاراد 100 ولت

4/310 ریال
موجود 1NF 100V

1NF 100V

خازن پلي استر 1 نانو فاراد 100 ولت

2/600 ریال
موجود 100NF 250V MKT

100NF 250V MKT

خازن ام کا تي 100 نانو فاراد 250 ولت

9/750 ریال
موجود 150NF 100V

150NF 100V

خازن پلي استر 150 نانو فاراد 100 ولت

4/500 ریال
موجود 220PF 1KV

220PF 1KV

خازن پلي استر 220 پيکو فاراد 1 کيلو ولت

5/000 ریال
موجود 1NF 250V MKT

1NF 250V MKT

خازن ام کا تي 1 نانو فاراد 250 ولت

5/000 ریال
موجود 1.5NF 630V

1.5NF 630V

خازن پلي استر 1.5 نانو فاراد 630 ولت

15/000 ریال
موجود 470NF 63V

470NF 63V

خازن پلي استر 470 نانو فاراد 63 ولت

15/000 ریال
موجود 1NF 250V

1NF 250V

خازن 1 نانو فاراد 250 ولت

6/000 ریال
موجود 15NF 2KV

15NF 2KV

خازن پلي استر 15 نانو فاراد 2 کيلو ولت

48/520 ریال