خرید خازن شکلاتی(poliester)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن شکلاتی(poliester)

604 نوع خازن شکلاتی(poliester) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


620NF 400V

620NF 400V

12/000 ریال
1.3NF 100V

1.3NF 100V

3/000 ریال
800NF 250V

800NF 250V

14/000 ریال
160NF 400V

160NF 400V

20/000 ریال
360NF 100V

360NF 100V

20/000 ریال
2NF 100V

2NF 100V
خازن پلی استر 2 نانوفاراد 100ولت

3/500 ریال
2.2NF 250V

2.2NF 250V

5/000 ریال
68NF 275V MKP

68NF 275V MKP

31/200 ریال
27NF 275 MKT

27NF 275 MKT

19/000 ریال
150NF 100V MKT

150NF 100V MKT

15/000 ریال
100NF 275V MKP

100NF 275V MKP

15/000 ریال
100NF 63V

100NF 63V

5/620 ریال
1.5NF 4KV

1.5NF 4KV

87/700 ریال
6.8UF 100V POLYESTER

6.8UF 100V POLYESTER

39/000 ریال
750PF 1200V

750PF 1200V

7/500 ریال
470PF 1KV POLYESTER

470PF 1KV POLYESTER

8/500 ریال
100PF 1KV POLYESTER

100PF 1KV POLYESTER

9/500 ریال
47NF 800V

47NF 800V

12/000 ریال
2.2NF 3KV

2.2NF 3KV

31/000 ریال
1.5NF 3KV POLYESTER

1.5NF 3KV POLYESTER

26/000 ریال
2NF 1600V

2NF 1600V

11/000 ریال
620PF 2KV

620PF 2KV

11/000 ریال
47NF 1600V

47NF 1600V

75/000 ریال
4.7NF 1500V

4.7NF 1500V

19/000 ریال
7.6NF 1200V

7.6NF 1200V

21/000 ریال
4.3NF 1500V

4.3NF 1500V

18/000 ریال
4.8NF 1500V

4.8NF 1500V

19/500 ریال
3.9NF 1500V

3.9NF 1500V

17/500 ریال
3.6NF 1500V

3.6NF 1500V

14/500 ریال