خرید خازن شکلاتی(poliester)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن شکلاتی(poliester)

373 نوع خازن شکلاتی(poliester) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


47NF 1250V

47NF 1250V
خارن 47 نانو فاراد 1250 ولت

55/000 ریال
560PF 100V

560PF 100V
خازن 560 پیکوفاراد 100 ولت

20/000 ریال
330NF 250V AXIAL CAPACITOR

330NF 250V AXIAL CAPACITOR

125/400 ریال
4.7UF 250V POLYESTER

4.7UF 250V POLYESTER
خازن 4.7 ميکروفاراد 250 ولت

77/000 ریال
330NF 63V

330NF 63V
خازن 330 نانوفاراد 63 ولت

19/900 ریال
3.3NF 100V MKT

3.3NF 100V MKT
خازن 3.3 نانوفاراد 100 ولت

11/495 ریال
33NF 63V MKT

33NF 63V MKT
خازن 33 نانو فاراد 63 ولت

20/900 ریال
33NF 100V MKT

33NF 100V MKT
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت

9/000 ریال
1.5UF 400V MKT

1.5UF 400V MKT

110/000 ریال
22NF 400V

22NF 400V
خازن 22 نانو فاراد 400 ولت

5/000 ریال
47NF 400V

47NF 400V
خازن 47 نانو فاراد 400 ولت

8/000 ریال
820NF 500V

820NF 500V
خازن 820 نانو فاراد 500 ولت

39/710 ریال
330NF 630V

330NF 630V
خازن 330 نانو فاراد 630 ولت

38/665 ریال
1UF 100V POLYESTER

1UF 100V POLYESTER
خازن 1 ميکرو فاراد 100 ولت

15/000 ریال
2.2UF 275V MKT

2.2UF 275V MKT
خازن 2.2 ميکرو فاراد 275 ولت

82/500 ریال
68NF 100V MKT

68NF 100V MKT
خازن 68 نانو فاراد 100 ولت

11/000 ریال