خرید خازن تانتالیوم(Tantaliom capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن تانتالیوم(Tantaliom capacitor)

21 نوع خازن تانتالیوم(Tantaliom capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 100NF 35V TANTAL

100NF 35V TANTAL

خازن 100 نانوفاراد 35 ولت تانتاليوم

25/000 ریال
موجود 3.3UF 35V TANTAL

3.3UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 35 ولت

32/760 ریال
موجود 10UF 16V TANTAL

10UF 16V TANTAL

خازن 10 ميکروفاراد 16 ولت تانتاليوم

22/000 ریال
موجود 220NF 35V TANTAL

220NF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 220 نانوفاراد 35 ولت

19/400 ریال
موجود 4.7UF 25V TANTAL

4.7UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 4.7 ميکرو فاراد 25 ولت

60/350 ریال
موجود 10UF 25V TANTAL

10UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 10 ميکرو فاراد 25 ولت

65/550 ریال
موجود 1UF 35V TANTAL

1UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 1 ميکرو فاراد 35 ولت

50/000 ریال
موجود 1UF 25V TANTAL

1UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 1 ميکرو فاراد 25 ولت

16/720 ریال
موجود 22UF 25V TANTAL

22UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 22 ميکروفاراد 25 ولت

49/600 ریال
موجود 4.7UF 35V TANTAL

4.7UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 4.7 ميکروفاراد 35 ولت

36/660 ریال
موجود 22UF 16V TANTAL

22UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 22 ميکرو فاراد 16 ولت

32/890 ریال
موجود 47UF 16V TANTAL

47UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 47 ميکروفاراد 16 ولت

49/600 ریال
موجود 2.2UF 50V TANTAL

2.2UF 50V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 50 ولت

34/480 ریال
موجود 6.8UF 25V TANTAL

6.8UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 6.8 ميکرو فاراد 25 ولت

15/520 ریال
ناموجود 10UF 35V TANTAL

10UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 10 ميکرو فاراد 35 ولت

74/390 ریال
ناموجود 2.2UF 16V TANTAL

2.2UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 2.2UF 25V TANTAL

2.2UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 25 ولت

17/230 ریال
ناموجود 3.3UF 25V TANTAL

3.3UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 25 ولت

ریال
ناموجود 3.3UF 50V TANTAL

3.3UF 50V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 100UF 16V TANTAL

100UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 100 ميکرو فاراد 16 ولت

75/000 ریال
ناموجود 15UF 25V TANTAL

15UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 15 ميکرو فاراد 25 ولت

109/580 ریال