خرید پیچ و مهره(Nuts and bolts)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پیچ و مهره(Nuts and bolts)

32 نوع پیچ و مهره(Nuts and bolts) موجود می باشد

نمایش 1 تا 32


SPEYSER 5MM 2TARAFEH

SPEYSER 5MM 2TARAFEH
اسپيسر فلزی 5 ميلي متری FF

11/400 ریال
MOHREH 2.5MM

MOHREH 2.5MM
مهره 2.5

3/150 ریال
PICH 3*6

PICH 3*6
پیچ 6*3

2/100 ریال
MOHREH 3MM

MOHREH 3MM
مهره 3

3/000 ریال
SPEYSER 50MM

SPEYSER 50MM
اسپيسر فلزی 50 ميلي متری FM

76/000 ریال
SPEYSER 40MM

SPEYSER 40MM
اسپيسر فلزی 40 ميلي متری FM

69/000 ریال
SPEYSER 35MM

SPEYSER 35MM
اسپيسر فلزی 35 ميلي متری FM

66/000 ریال
SPEYSER 30MM

SPEYSER 30MM
اسپيسر فلزی 30 ميلي متری FM

59/000 ریال
SPEYSER 25MM

SPEYSER 25MM
اسپيسر فلزی 25 ميلي متری FM

52/000 ریال
SPEYSER 20MM

SPEYSER 20MM
اسپيسر فلزی 20 ميلي متری FM

41/000 ریال
SPEYSER 12MM

SPEYSER 12MM
اسپيسر فلزی 12 ميلي متری FM

31/000 ریال
SPEYSER 10MM

SPEYSER 10MM
اسپيسر فلزی 10 ميلي متری FM

23/000 ریال
SPEYSER 8MM

SPEYSER 8MM
اسپيسر فلزی 8 ميلي متری FM

19/000 ریال
SPEYSER 7MM

SPEYSER 7MM
اسپيسر فلزی 7 ميلي متری FM

26/000 ریال
SPEYSER 6MM

SPEYSER 6MM
اسپيسر فلزی 6 ميلي متری FM

14/100 ریال
SPEYSER 5MM

SPEYSER 5MM
اسپيسر فلزی 5 ميلي متری FM

12/700 ریال
SPEYSER 7MM 2TARAFEH

SPEYSER 7MM 2TARAFEH
اسپيسر فلزی 7 ميلي متری FF

12/100 ریال
PICH 3*25

PICH 3*25
پیچ 25*3

3/610 ریال
PICH 3*30

PICH 3*30
پیچ 30*3

3/971 ریال
PICH 3*12

PICH 3*12
پیچ 12*3

1/805 ریال
PICH 3*20

PICH 3*20
پیچ 20*3

3/610 ریال
PICH MDF 5CM

PICH MDF 5CM

PICH 3*16

PICH 3*16
پیچ 16*3

2/717 ریال
PICH 3*5

PICH 3*5
پیچ 5*3

912 ریال
SPEYSER 15MM

SPEYSER 15MM
اسپيسر فلزی 15 ميلي متری FM

34/000 ریال