خرید پیچ(Bolt)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پیچ(Bolt)

8 نوع پیچ(Bolt) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود PICH 3*6

PICH 3*6

پيچ 6*3

1/300 ریال
موجود PICH 3*20

PICH 3*20

پيچ 20*3

3/450 ریال
موجود PICH 3*16

PICH 3*16

پيچ 15*3

2/600 ریال
ناموجود PICH 3*12

PICH 3*12

پيچ 12*3

1/730 ریال
ناموجود PICH 3*5

PICH 3*5

پيچ 5*3

870 ریال
ناموجود PICH MDF 5CM

PICH MDF 5CM

پيچ ام دي اف نيم سانتي

ریال
ناموجود PICH 3*25

PICH 3*25

پيچ 25*3

3/450 ریال
ناموجود PICH 3*30

PICH 3*30

پيچ 30*3

3/800 ریال