خرید دیپ سوییچ(Dip Switch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیپ سوییچ(Dip Switch)

9 نوع دیپ سوییچ(Dip Switch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 9


DIP SW 12PIN

DIP SW 12PIN
دیپ سوئیچ 12 پین

209/000 ریال
DIP SW 1PIN

DIP SW 1PIN
دیپ سوئیچ 1 پین

38/700 ریال
DIP SW 8 PIN

DIP SW 8 PIN
دیپ سوئیچ 8 پین

84/700 ریال
DIP SW 6 PIN

DIP SW 6 PIN
دیپ سوئیچ 6 پین

48/800 ریال
DIP SW 5 PIN

DIP SW 5 PIN
دیپ سوئیچ 5 پین

51/100 ریال
DIP SW 4 PIN

DIP SW 4 PIN
دیپ سوئیچ 4 پین

56/900 ریال
DIP SW 3 PIN

DIP SW 3 PIN
دیپ سوئیچ 3 پین

49/000 ریال
DIP SW 2 PIN

DIP SW 2 PIN
دیپ سوئیچ 2 پین

55/200 ریال
DIP SW 10PIN

DIP SW 10PIN
دیپ سوئیچ 10 پین

97/700 ریال