خرید دیپ سوییچ(Dip Switch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیپ سوییچ(Dip Switch)

9 نوع دیپ سوییچ(Dip Switch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 9


DIP SW 10PIN

DIP SW 10PIN
دیپ سوئیچ 10 پین

53/100 ریال
DIP SW 12PIN

DIP SW 12PIN
دیپ سوئیچ 12 پین

139/000 ریال
DIP SW 1PIN

DIP SW 1PIN
دیپ سوئیچ 1 پین

27/000 ریال
DIP SW 8 PIN

DIP SW 8 PIN
دیپ سوئیچ 8 پین

59/000 ریال
DIP SW 6 PIN

DIP SW 6 PIN
دیپ سوئیچ 6 پین

34/000 ریال
DIP SW 5 PIN

DIP SW 5 PIN
دیپ سوئیچ 5 پین

35/600 ریال
DIP SW 4 PIN

DIP SW 4 PIN
دیپ سوئیچ 4 پین

44/000 ریال
DIP SW 3 PIN

DIP SW 3 PIN
دیپ سوئیچ 3 پین

24/500 ریال
DIP SW 2 PIN

DIP SW 2 PIN
دیپ سوئیچ 2 پین

23/200 ریال