خرید دیپ سوییچ(Dip Switch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیپ سوییچ(Dip Switch)

9 نوع دیپ سوییچ(Dip Switch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 9


DIP SW 10PIN

DIP SW 10PIN
دیپ سوئیچ 10 پین

49/229 ریال
DIP SW 12PIN

DIP SW 12PIN
دیپ سوئیچ 12 پین

120/450 ریال
DIP SW 1PIN

DIP SW 1PIN
دیپ سوئیچ 1 پین

25/000 ریال
DIP SW 8 PIN

DIP SW 8 PIN
دیپ سوئیچ 8 پین

42/000 ریال
DIP SW 6 PIN

DIP SW 6 PIN
دیپ سوئیچ 6 پین

31/500 ریال
DIP SW 5 PIN

DIP SW 5 PIN
دیپ سوئیچ 5 پین

33/041 ریال
DIP SW 4 PIN

DIP SW 4 PIN
دیپ سوئیچ 4 پین

31/749 ریال
DIP SW 3 PIN

DIP SW 3 PIN
دیپ سوئیچ 3 پین

22/700 ریال
DIP SW 2 PIN

DIP SW 2 PIN
دیپ سوئیچ 2 پین

21/500 ریال