خرید سوکت ها(Sockets)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سوکت ها(Sockets)

120 نوع سوکت ها(Sockets) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SOCKET CPU

SOCKET CPU

3/917/000 ریال
SOCKET TABDIL CHANGER TO AUX

SOCKET TABDIL CHANGER TO AUX

838/000 ریال
SOCKET IC SMD 28PIN

SOCKET IC SMD 28PIN
سوکت آی سی 28 پایه

76/100 ریال
SOCKET RJ13 MADEGI SAF

SOCKET RJ13 MADEGI SAF
سوکت مادگی RJ13

63/400 ریال
SOCKET IC NEZAMI 32PIN

SOCKET IC NEZAMI 32PIN
سوکت آی سی 32 پایه

189/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(46)

SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(46)
سوکت MMC

56/600 ریال
SOCKET TELEFON 6PIN (367)

SOCKET TELEFON 6PIN (367)
سوکت تلفن 6 پین

17/200 ریال
SOCKET PROGRAMMER 20PIN CH

SOCKET PROGRAMMER 20PIN CH

3/337/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN SMALL(268)

SOCKET MMC 9PIN SMALL(268)
سوکت MMC

63/200 ریال
SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI

SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI
سوکت مادگی RJ45

60/100 ریال
SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)

SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)
سوکت رله کتابی 8 پایه

179/000 ریال
SOCKET TELEFON 4PIN (279)

SOCKET TELEFON 4PIN (279)
سوکت تلفن 4 پین

11/000 ریال
SOCKET SIMCARD PELASTIK 6PIN(267)

SOCKET SIMCARD PELASTIK 6PIN(267)

98/900 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)

SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)
سوکت آی سی 84 پایه

209/000 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)

SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)
سوکت آی سی 84 پایه

209/000 ریال
SOCKET IC SMD 44PIN (286)

SOCKET IC SMD 44PIN (286)
سوکت آی سی 44 پایه

139/000 ریال
SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)

SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)
سوکت آی سی 68 پایه

229/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN BIG(80)

SOCKET MMC 9PIN BIG(80)
سوکت MMC

81/000 ریال
SOCKET IC SMD 68PIN SMALL(283)

SOCKET IC SMD 68PIN SMALL(283)
سوکت آی سی 68 پایه

129/000 ریال
SOCKET IC 40PIN ZIPDAR

SOCKET IC 40PIN ZIPDAR
سوکت آی سی 40 پایه

878/000 ریال
SOCKET IC NEZAMI 28PIN SMALL

SOCKET IC NEZAMI 28PIN SMALL
سوکت آی سی 28 پایه

156/000 ریال
SOCKET IC NEZAMI 40PIN

SOCKET IC NEZAMI 40PIN
سوکت آی سی 40 پایه

219/000 ریال
SOCKET IC 28PIN  BIG

SOCKET IC 28PIN BIG
سوکت آی سی 28 پایه

39/100 ریال
SOCKET IC 8PIN SMALL

SOCKET IC 8PIN SMALL
سوکت آی سی 8 پایه

8/600 ریال
SOCKET IC 6PIN

SOCKET IC 6PIN
سوکت آی سی 6 پایه

8/510 ریال
SOCKET IC 20PIN SMALL

SOCKET IC 20PIN SMALL
سوکت آی سی 20 پایه

15/500 ریال