خرید سوکت ها(Sockets)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سوکت ها(Sockets)

117 نوع سوکت ها(Sockets) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SOCKET RJ11 MADEGI GOSHI 6SIM

SOCKET RJ11 MADEGI GOSHI 6SIM
سوکت مادگی تلفن 6 سیم

109/000 ریال
SOCKET IC SMD 28PIN

SOCKET IC SMD 28PIN
سوکت آی سی 28 پایه

66/200 ریال
SOCKET RJ13 MADEGI SAF

SOCKET RJ13 MADEGI SAF
سوکت مادگی RJ13

55/200 ریال
SOCKET IC NEZAMI 32PIN

SOCKET IC NEZAMI 32PIN
سوکت آی سی 32 پایه

159/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(268)

SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(268)
سوکت MMC

49/300 ریال
SOCKET TELEFON 6PIN (367)

SOCKET TELEFON 6PIN (367)
سوکت تلفن 6 پین

14/000 ریال
SOCKET RJ11 MADEGI GOSHI SIMDAR BIG

SOCKET RJ11 MADEGI GOSHI SIMDAR BIG

81/600 ریال
SOCKET SIMCARD SCE-W2231-06LF (267)

SOCKET SIMCARD SCE-W2231-06LF (267)

325/000 ریال
SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI

SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI
سوکت مادگی RJ45

52/300 ریال
SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)

SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)
سوکت رله کتابی 8 پایه

149/000 ریال
SOCKET TELEFON 4PIN (279)

SOCKET TELEFON 4PIN (279)
سوکت تلفن 4 پین

8/460 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)

SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)
سوکت آی سی 84 پایه

176/000 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)

SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)
سوکت آی سی 84 پایه

176/000 ریال
SOCKET IC SMD 44PIN (286)

SOCKET IC SMD 44PIN (286)
سوکت آی سی 44 پایه

119/000 ریال
SOCKET IC SMD 32PIN (287)

SOCKET IC SMD 32PIN (287)
سوکت آی سی 32 پایه

97/200 ریال
SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)

SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)
سوکت آی سی 68 پایه

196/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN BIG(268)

SOCKET MMC 9PIN BIG(268)
سوکت MMC

70/500 ریال
SOCKET IC 40PIN ZIPDAR

SOCKET IC 40PIN ZIPDAR
سوکت آی سی 40 پایه

765/000 ریال
SOCKET IC NEZAMI 40PIN

SOCKET IC NEZAMI 40PIN
سوکت آی سی 40 پایه

189/000 ریال
SOCKET IC 28PIN  BIG

SOCKET IC 28PIN BIG
سوکت آی سی 28 پایه

19/100 ریال
SOCKET IC 8PIN SMALL

SOCKET IC 8PIN SMALL
سوکت آی سی 8 پایه

7/400 ریال
SOCKET IC 6PIN

SOCKET IC 6PIN
سوکت آی سی 6 پایه

7/400 ریال
SOCKET IC 20PIN SMALL

SOCKET IC 20PIN SMALL
سوکت آی سی 20 پایه

13/500 ریال
SOCKET IC 24PIN SMALL

SOCKET IC 24PIN SMALL
سوکت آی سی 24 پایه

15/500 ریال
SOCKET IC 24PIN BIG

SOCKET IC 24PIN BIG
سوکت آی سی 24 پایه

18/900 ریال
SOCKET IC 28PIN SMALL

SOCKET IC 28PIN SMALL
سوکت آی سی 28 پایه

20/400 ریال
SOCKET IC 18PIN SMALL

SOCKET IC 18PIN SMALL
سوکت آی سی 18 پایه

57/700 ریال