خرید سوکت ها(Sockets)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سوکت ها(Sockets)

118 نوع سوکت ها(Sockets) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SOCKET IC SMD 28PIN

SOCKET IC SMD 28PIN
سوکت آی سی 28 پایه

53/000 ریال
SOCKET RJ13 MADEGI SAF

SOCKET RJ13 MADEGI SAF
سوکت مادگی RJ13

44/200 ریال
SOCKET IC NEZAMI 32PIN

SOCKET IC NEZAMI 32PIN
سوکت آی سی 32 پایه

120/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(268)

SOCKET MMC 9PIN MEDIUM(268)
سوکت MMC

39/500 ریال
SOCKET TELEFON 6PIN (367)

SOCKET TELEFON 6PIN (367)
سوکت تلفن 6 پین

11/200 ریال
SOCKET MMC 9PIN SMALL(268)

SOCKET MMC 9PIN SMALL(268)
سوکت MMC

28/200 ریال
SOCKET RELE KETABI 14PIN

SOCKET RELE KETABI 14PIN
سوکت رله کتابی 14 پایه

398/000 ریال
SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI

SOCKET MADEGI RJ45 PELASTIKI
سوکت مادگی RJ45

41/900 ریال
SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)

SOCKET RELE KETABI 8PIN (301)
سوکت رله کتابی 8 پایه

119/000 ریال
SOCKET TELEFON 4PIN (279)

SOCKET TELEFON 4PIN (279)
سوکت تلفن 4 پین

6/770 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)

SOCKET IC SMD 84PIN BIG(284)
سوکت آی سی 84 پایه

68/100 ریال
SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)

SOCKET IC SMD 84PIN SMALL(282)
سوکت آی سی 84 پایه

68/100 ریال
SOCKET IC SMD 44PIN (286)

SOCKET IC SMD 44PIN (286)
سوکت آی سی 44 پایه

88/300 ریال
SOCKET IC SMD 32PIN (287)

SOCKET IC SMD 32PIN (287)
سوکت آی سی 32 پایه

77/800 ریال
SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)

SOCKET IC SMD 68PIN BIG(285)
سوکت آی سی 68 پایه

149/000 ریال
SOCKET MMC 9PIN BIG(268)

SOCKET MMC 9PIN BIG(268)
سوکت MMC

56/400 ریال
SOCKET RJ45 NARI SHABAKEH (277)

SOCKET RJ45 NARI SHABAKEH (277)
سوکت نری شبکه RJ45

23/700 ریال
SOCKET IC NEZAMI 28PIN SMALL

SOCKET IC NEZAMI 28PIN SMALL
سوکت آی سی 28 پایه

81/700 ریال
SOCKET IC NEZAMI 40PIN

SOCKET IC NEZAMI 40PIN
سوکت آی سی 40 پایه

150/000 ریال
SOCKET IC 28PIN  BIG

SOCKET IC 28PIN BIG
سوکت آی سی 28 پایه

15/300 ریال
SOCKET IC 6PIN

SOCKET IC 6PIN
سوکت آی سی 6 پایه

4/500 ریال
SOCKET IC 20PIN SMALL

SOCKET IC 20PIN SMALL
سوکت آی سی 20 پایه

8/640 ریال
SOCKET IC 40PIN BIG

SOCKET IC 40PIN BIG
سوکت آی سی 40 پایه

31/300 ریال
SOCKET IC 24PIN SMALL

SOCKET IC 24PIN SMALL
سوکت آی سی 24 پایه

12/400 ریال
SOCKET IC 24PIN BIG

SOCKET IC 24PIN BIG
سوکت آی سی 24 پایه

5/840 ریال
SOCKET IC 28PIN SMALL

SOCKET IC 28PIN SMALL
سوکت آی سی 28 پایه

20/400 ریال
SOCKET IC 18PIN SMALL

SOCKET IC 18PIN SMALL
سوکت آی سی 18 پایه

46/200 ریال