خرید کانکتور ها(Connectors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کانکتور ها(Connectors)

141 نوع کانکتور ها(Connectors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


کانکتور مينياتوري 18 پين نري صاف

کانکتور مينياتوري 18 پين نري صاف

94/050 ریال
CONNECTOR 6PIN ATX 2*3

CONNECTOR 6PIN ATX 2*3
کانکتور 6 پین ATX

88/825 ریال
CAVER LPT 26PIN

CAVER LPT 26PIN
کاور سوکت

33/962 ریال
CONNECTOR NARI LPT 26PIN

CONNECTOR NARI LPT 26PIN
کانکتور DB26 - نری

129/057 ریال
CONNECTOR NARI 15PIN FLATKHOR

CONNECTOR NARI 15PIN FLATKHOR
دی کانکتور 15 پین نری

149/957 ریال
CONNECTOR BOX 2*15 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*15 KHABIDEH
باکس هدر 2*15 رایت

39/643 ریال
CONNECTOR BOX 2*25 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*25 KHABIDEH
باکس هدر 2*25 رایت

48/630 ریال
CONNECTOR VGA NARI ROBORDI

CONNECTOR VGA NARI ROBORDI
کانکتور نری VGA - رایت

109/060 ریال
CANNECTOR 5PIN H SIZE 65

CANNECTOR 5PIN H SIZE 65

172/919 ریال
CANNECTOR 5PIN H SIZE 45

CANNECTOR 5PIN H SIZE 45

171/133 ریال
CONNECTOR 3PIN H SIZE 65

CONNECTOR 3PIN H SIZE 65

122/493 ریال
CONNECTOR BOX 2*20 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*20 KHABIDEH
باکس هدر 2*20 رایت

43/225 ریال
CONNECTOR VGA MADEGI ROBORDI

CONNECTOR VGA MADEGI ROBORDI

106/000 ریال
CAVER LPT 25PIN

CAVER LPT 25PIN
کاور سوکت

47/025 ریال