خرید کانکتور ها(Connectors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کانکتور ها(Connectors)

141 نوع کانکتور ها(Connectors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


CONNECTOR BOX 2*6 SAF

CONNECTOR BOX 2*6 SAF
باکس هدر 2*6

51/700 ریال
CONNECTOR 5PIN H SIZE 65

CONNECTOR 5PIN H SIZE 65

209/000 ریال
کانکتور مینیاتوری 18 پین نری صاف

کانکتور مینیاتوری 18 پین نری صاف

159/000 ریال
کانکتور مینیاتوری 18 پین نری خوابیده

کانکتور مینیاتوری 18 پین نری خوابیده

159/000 ریال
CONNECTOR 6PIN ATX 2*3

CONNECTOR 6PIN ATX 2*3
کانکتور 6 پین ATX

189/000 ریال
COVER LPT 26PIN

COVER LPT 26PIN
کاور سوکت

109/000 ریال
CONNECTOR NARI LPT 26PIN

CONNECTOR NARI LPT 26PIN
کانکتور DB26 - نری

348/000 ریال
CONNECTOR BOX 2*15 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*15 KHABIDEH
باکس هدر 2*15 رایت

73/600 ریال
CONNECTOR BOX 2*25 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*25 KHABIDEH
باکس هدر 2*25 رایت

75/400 ریال
CONNECTOR 2PIN H SIZE 65

CONNECTOR 2PIN H SIZE 65

95/000 ریال
CONNECTOR MADEGI 5PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR MADEGI 5PIN MOKHABERATI BIG POWER

21/800 ریال
CANNECTOR 5PIN H SIZE 45

CANNECTOR 5PIN H SIZE 45

279/000 ریال
CONNECTOR BOX 2*20 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*20 KHABIDEH
باکس هدر 2*20 رایت

66/900 ریال
CONNECTOR VGA MADEGI 15PIN ROBORDI

CONNECTOR VGA MADEGI 15PIN ROBORDI

179/000 ریال
CONNECTOR 7PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR 7PIN MOKHABERATI BIG POWER

67/800 ریال
CONNECTOR 6PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR 6PIN MOKHABERATI BIG POWER

62/100 ریال
CONNECTOR 5PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR 5PIN MOKHABERATI BIG POWER

58/600 ریال