خرید کانکتور ها(Connectors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کانکتور ها(Connectors)

141 نوع کانکتور ها(Connectors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود CONNECTOR BOX 2*5 SAF

CONNECTOR BOX 2*5 SAF

کانکتور مخابراتي 2*5

12/080 ریال
موجود CONNECTOR NARI 2PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR NARI 2PIN MOKHABERATI BIG POWER

کانکتور نري پاور تنها بزرگ 2پين پاوري

14/100 ریال
موجود CONNECTOR IDC 2*8

CONNECTOR IDC 2*8

کانکتور مخابراتي سياه

17/230 ریال
موجود CONNECTOR MADEGI 2PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR MADEGI 2PIN MOKHABERATI BIG POWER

کانکتور مادگي پاور تنها بزرگ 2پين پاوري

14/100 ریال
موجود CONNECTOR 2PIN MOKHABERATI MADEGI

CONNECTOR 2PIN MOKHABERATI MADEGI

کانکتور مادگي مخابراتي بدونه پين

1/800 ریال
موجود CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI NARI

CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI NARI

کانکتور مخابراتي 3 پين نري تنها

2/800 ریال
موجود CONNECTOR BORDI GREEN 3PIN (163)

CONNECTOR BORDI GREEN 3PIN (163)

کانکتور سبز رنگ سبز رو بردي 3 پين

24/000 ریال
موجود CONNECTOR SANATI SABZ KHABIDEH 2PIN Phoenix

CONNECTOR SANATI SABZ KHABIDEH 2PIN Phoenix

کانکتور سبز صنعتي سر کج

24/000 ریال
موجود CONNECTOR SANATI SABZ SAF 2PIN Phoenix

CONNECTOR SANATI SABZ SAF 2PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

20/610 ریال
موجود CONNECTOR NARI RS232 9PIN

CONNECTOR NARI RS232 9PIN

نري RS232 نه پين

64/760 ریال
موجود CONNECTOR 2PIN BLUE (169)

CONNECTOR 2PIN BLUE (169)

کانکتور پيچي آبي 2 پين

26/000 ریال
موجود CONNECTOR 8PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 8PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 8 پين

12/540 ریال
موجود CAVER RS232 9PIN

CAVER RS232 9PIN

قاب RS232

41/220 ریال
موجود CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI MADEGI

CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI MADEGI

کانکتور مخابراتي 3پين مادگي تنها

2/100 ریال
موجود CONNECTOR 2PIN MOKHABERATI NARI

CONNECTOR 2PIN MOKHABERATI NARI

کانکتور نري مخابراتي

2/800 ریال
موجود CONNECTOR 10PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 10PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 10 پين

13/800 ریال
موجود CONNECTOR 4PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 4PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 4 پين

12/080 ریال
موجود CONNECTOR 9PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 9PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 9 پين

9/500 ریال
موجود CONNECTOR 6PIN MOKHABERATI NARI

CONNECTOR 6PIN MOKHABERATI NARI

کانکتور مخابراتي 6 پين نري

7/500 ریال
موجود CONNECTOR SANATI SABZ SAF 9PIN Phoenix

CONNECTOR SANATI SABZ SAF 9PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

96/530 ریال
موجود CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 3PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 3 پين

4/900 ریال
موجود CONNECTOR GREEN 2PIN NORMAL (264)

CONNECTOR GREEN 2PIN NORMAL (264)

کانکتور 2 پين سبز رنگ سايز متوسط

25/000 ریال
موجود CONNECTOR 8PIN MOKHABERATI BIG POWER

CONNECTOR 8PIN MOKHABERATI BIG POWER

کانکتور مخابراتي بزرگ 8پين پاوري با نري و مادگي

16/390 ریال
موجود CONNECTOR BORDI GREEN 2PIN (169)

CONNECTOR BORDI GREEN 2PIN (169)

کانکتور سبز رنگ سبز رو بردي

34/500 ریال
موجود CONNECTOR SANATI SABZ SAF 8PIN Phoenix

CONNECTOR SANATI SABZ SAF 8PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

99/970 ریال
موجود CONNECTOR 3PIN BLUE (163)

CONNECTOR 3PIN BLUE (163)

کانکتور پيچي آبي 3پين

20/700 ریال
موجود CONNECTOR 12PIN MOKHABERATI

CONNECTOR 12PIN MOKHABERATI

کانکتور مخابراتي 12 پين

17/230 ریال
موجود CONNECTOR 6PIN ATX 2*3

CONNECTOR 6PIN ATX 2*3

کانکتور 6 پين ATX سايز 2*3 (نري خوابيده و مادگي)

85/000 ریال
موجود CONNECTOR SANATI SABZ SAF 7PIN Phoenix

CONNECTOR SANATI SABZ SAF 7PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

81/030 ریال
موجود CONNECTOR BOX 2*7 KHABIDEH

CONNECTOR BOX 2*7 KHABIDEH

29/310 ریال