خرید فیش ها(Jacks)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیش ها(Jacks)

122 نوع فیش ها(Jacks) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FISH NEZAMI 2PIN 1

FISH NEZAMI 2PIN 1
کانکتور نظامی 2 پین درجه 1

298/000 ریال
FISH RABET HDMI 2SAR MADEGI

FISH RABET HDMI 2SAR MADEGI

159/000 ریال
FISH MADEGI AUX PAYEH BOLAND

FISH MADEGI AUX PAYEH BOLAND

42/000 ریال
FISH MADEGI AUX TOOKAR PJ-321

FISH MADEGI AUX TOOKAR PJ-321

51/200 ریال
FISH NARI KANUON FELEZI (417)

FISH NARI KANUON FELEZI (417)

378/000 ریال
FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

378/000 ریال
FISH NARI KANUON BLACK (415)

FISH NARI KANUON BLACK (415)

528/000 ریال
FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

528/000 ریال
FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

368/000 ریال
FISH NARI RED STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI RED STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI SILVER STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI SILVER STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI WHITE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI WHITE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI BLUE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLUE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI KANUON SILVER STAING

FISH NARI KANUON SILVER STAING

1/145/000 ریال
FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

1/145/000 ریال
FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

308/000 ریال
FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

488/000 ریال
FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

598/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

239/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

418/000 ریال
FISH MADEGI ADAPTORI PICHI

FISH MADEGI ADAPTORI PICHI
فیش آداپتوری سوکتی

58/200 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMAL RED (176)

FISH POWER NARI MOZI SMAL RED (176)
فیش موزی

47/500 ریال
FISH STRIO 3.5 PROEL BLAK (349)

FISH STRIO 3.5 PROEL BLAK (349)

788/000 ریال
FISH ECHO NARI STRIO ORG  (337)

FISH ECHO NARI STRIO ORG (337)

568/000 ریال
FISH NARI STERIO FELEZI 3.5M AUX (340)

FISH NARI STERIO FELEZI 3.5M AUX (340)

72/000 ریال
FISH NEZAMI 9PIN

FISH NEZAMI 9PIN
کانکتور نظامی 9 پین

569/000 ریال
FISH NEZAMI 7PIN

FISH NEZAMI 7PIN
کانکتور نظامی 7 پین

359/000 ریال
FISH NARI ADAPTOR BIG (292)

FISH NARI ADAPTOR BIG (292)
فیش آداپتور نری

32/300 ریال
FISH POWER NARI SIMDAR

FISH POWER NARI SIMDAR
فیش آداپتور نری سیم دار

44/000 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMAL BLACK (176)

FISH POWER NARI MOZI SMAL BLACK (176)
فیش موزی

47/500 ریال
FISH NEZAMI 4PIN

FISH NEZAMI 4PIN
کانکتور نظامی 4 پین

289/000 ریال
FISH NEZAMI 6PIN

FISH NEZAMI 6PIN
کانکتور نظامی 6 پین

368/000 ریال
FISH NEZAMI 2PIN 2

FISH NEZAMI 2PIN 2
کانکتور نظامی 2 پین درجه 2

238/000 ریال