خرید فیش ها(Jacks)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیش ها(Jacks)

120 نوع فیش ها(Jacks) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FISH NEZAMI 3PIN 1

FISH NEZAMI 3PIN 1
کانکتور نظامی 3 پین درجه 1

418/000 ریال
FISH NEZAMI 2PIN 1

FISH NEZAMI 2PIN 1
کانکتور نظامی 2 پین درجه 1

418/000 ریال
FISH NARI CANON FELEZI (417)

FISH NARI CANON FELEZI (417)

438/000 ریال
FISH MADEGI CANON FELEZI (418)

FISH MADEGI CANON FELEZI (418)

438/000 ریال
FISH NARI CANON BLACK (415)

FISH NARI CANON BLACK (415)

608/000 ریال
FISH MADEGI CANON BLACK (416)

FISH MADEGI CANON BLACK (416)

608/000 ریال
FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2
فیش AUX

428/000 ریال
FISH NARI RED STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI RED STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

448/000 ریال
FISH NARI SILVER STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI SILVER STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

448/000 ریال
FISH NARI WHITE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI WHITE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

448/000 ریال
FISH NARI BLUE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLUE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

448/000 ریال
FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1
فیش سوکت AUX

448/000 ریال
FISH NARI CANON SILVER STAING

FISH NARI CANON SILVER STAING

1/315/000 ریال
FISH MADEGI CANON SILVER STAING

FISH MADEGI CANON SILVER STAING

1/315/000 ریال
FISH MICROPHON NARI MONO TECSHO-M3 (396)

FISH MICROPHON NARI MONO TECSHO-M3 (396)

568/000 ریال
FISH MICROPHON NARI STRIO TECSHO-M4(443)

FISH MICROPHON NARI STRIO TECSHO-M4(443)

688/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

279/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

488/000 ریال
FISH NARI STRIO PELASTIKI 3.5M  (327)

FISH NARI STRIO PELASTIKI 3.5M (327)

89/000 ریال
FISH NEZAMI 10PIN

FISH NEZAMI 10PIN
کانکتور نظامی 10 پین

678/000 ریال
FISH BNC PICH

FISH BNC PICH
فیش BNC ترمینالی

209/000 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMALL RED (176)

FISH POWER NARI MOZI SMALL RED (176)
فیش موزی

55/700 ریال
FISH STRIO 3.5 PROEL BLACK (349)

FISH STRIO 3.5 PROEL BLACK (349)

908/000 ریال
FISH MICROPHON NARI STRIO ORG  (443)

FISH MICROPHON NARI STRIO ORG (443)

658/000 ریال
FISH NARI STRIO FELEZI 3.5M AUX (340)

FISH NARI STRIO FELEZI 3.5M AUX (340)

109/000 ریال
FISH SONY FELEZI SILVER

FISH SONY FELEZI SILVER

215/000 ریال
FISH NEZAMI 9PIN

FISH NEZAMI 9PIN
کانکتور نظامی 9 پین

658/000 ریال
FISH NEZAMI 7PIN

FISH NEZAMI 7PIN
کانکتور نظامی 7 پین

418/000 ریال
FISH NARI ADAPTOR BIG (292)

FISH NARI ADAPTOR BIG (292)
فیش آداپتور نری

37/100 ریال
FISH POWER NARI SIMDAR

FISH POWER NARI SIMDAR
فیش آداپتور نری سیم دار

57/000 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMAL BLACK (176)

FISH POWER NARI MOZI SMAL BLACK (176)
فیش موزی

55/700 ریال
FISH POWER NARI MOZI(196)

FISH POWER NARI MOZI(196)
فیش موزی

159/000 ریال
FISH NEZAMI 6PIN

FISH NEZAMI 6PIN
کانکتور نظامی 6 پین

428/000 ریال
FISH NEZAMI 2PIN 2

FISH NEZAMI 2PIN 2
کانکتور نظامی 2 پین درجه 2

279/000 ریال