خرید فیش ها(Jacks)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیش ها(Jacks)

120 نوع فیش ها(Jacks) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FISH NEZAMI 3PIN 1

FISH NEZAMI 3PIN 1
کانکتور نظامی 3 پین درجه 1

359/000 ریال
FISH NEZAMI 2PIN 1

FISH NEZAMI 2PIN 1
کانکتور نظامی 2 پین درجه 1

359/000 ریال
FISH RABET HDMI 2SAR MADEGI

FISH RABET HDMI 2SAR MADEGI

195/000 ریال
FISH NARI KANUON FELEZI (417)

FISH NARI KANUON FELEZI (417)

378/000 ریال
FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

378/000 ریال
FISH NARI KANUON BLACK (415)

FISH NARI KANUON BLACK (415)

528/000 ریال
FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

528/000 ریال
FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2
فیش AUX

368/000 ریال
FISH NARI RED STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI RED STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI SILVER STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI SILVER STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI WHITE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI WHITE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI BLUE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLUE STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

388/000 ریال
FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLACK STRIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1
فیش سوکت AUX

388/000 ریال
FISH NARI KANUON SILVER STAING

FISH NARI KANUON SILVER STAING

1/145/000 ریال
FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

1/145/000 ریال
FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

308/000 ریال
FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

488/000 ریال
FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

598/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

239/000 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

418/000 ریال
FISH NARI STRIO PELASTIKI 3.5M  (327)

FISH NARI STRIO PELASTIKI 3.5M (327)

64/000 ریال
فیش تبدیل آداپتور سر زرد 2.5MM

فیش تبدیل آداپتور سر زرد 2.5MM

159/000 ریال
FISH NEZAMI 10PIN

FISH NEZAMI 10PIN
کانکتور نظامی 10 پین

585/000 ریال
FISH MADEGI ADAPTORI PICHI

FISH MADEGI ADAPTORI PICHI
فیش آداپتوری سوکتی

58/200 ریال
FISH BNC PICH

FISH BNC PICH
فیش BNC ترمینالی

150/000 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMALL RED (176)

FISH POWER NARI MOZI SMALL RED (176)
فیش موزی

47/500 ریال
FISH STRIO 3.5 PROEL BLACK (349)

FISH STRIO 3.5 PROEL BLACK (349)

788/000 ریال
FISH ECHO NARI STRIO ORG  (337)

FISH ECHO NARI STRIO ORG (337)

568/000 ریال
FISH NARI STRIO FELEZI 3.5M AUX (340)

FISH NARI STRIO FELEZI 3.5M AUX (340)

72/000 ریال
FISH SONY FELEZI SILVER

FISH SONY FELEZI SILVER

159/000 ریال
FISH NEZAMI 9PIN

FISH NEZAMI 9PIN
کانکتور نظامی 9 پین

569/000 ریال
FISH NEZAMI 7PIN

FISH NEZAMI 7PIN
کانکتور نظامی 7 پین

359/000 ریال
FISH NEZAMI 8PIN

FISH NEZAMI 8PIN
کانکتور نظامی 8 پین

486/000 ریال