خرید جعبه و قوطی (Box)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع جعبه و قوطی (Box)

90 نوع جعبه و قوطی (Box) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BOX 5*7 BLACK

BOX 5*7 BLACK
جعبه پلاستیکی 7*5

59/000 ریال
KIFE BEREZENTI LIGHT-TECH TOOLS

KIFE BEREZENTI LIGHT-TECH TOOLS
کیف ابزار برزنتی

1/865/000 ریال
BOX GARMSAR

BOX GARMSAR
جعبه پلاستیکی گرمسار

600/000 ریال
KIF MOLTIMETR CEM

KIF MOLTIMETR CEM

1/165/000 ریال
JABE ABZAR MEHR  CO16

JABE ABZAR MEHR CO16
جعبه ابزار مهر مدل CO16

1/835/000 ریال
BOX ADAPTOR 1A

BOX ADAPTOR 1A
جعبه پلاستیکی آداپتور 1 آمپر

155/000 ریال
BOX 8*12*5

BOX 8*12*5
جعبه پلاستیکی 5*12*8

115/000 ریال
BOX 7*11*3

BOX 7*11*3
جعبه پلاستیکی 3*11*7

85/000 ریال
BOX 7*9*3

BOX 7*9*3
جعبه پلاستیکی 3*9*7

79/000 ریال
BOX 4*6

BOX 4*6
جعبه پلاستیکی 6*4

89/000 ریال
BOX 3*6

BOX 3*6
جعبه پلاستیکی 6*3

33/000 ریال
BOX 2*3

BOX 2*3
جعبه پلاستیکی 3*2

43/700 ریال
BOX 7*11*5

BOX 7*11*5
جعبه پلاستیکی 5*11*7

89/000 ریال
BOX 12*5*3

BOX 12*5*3
جعبه پلاستیکی 3*5*12

225/000 ریال
BOX 12*18

BOX 12*18

209/000 ریال
BOX 3*4 PICHI

BOX 3*4 PICHI
جعبه پلاستیکی 4*3 پیچی

58/000 ریال
GHAB B15-13

GHAB B15-13

BOX 4TEKE

BOX 4TEKE

126/094 ریال
JABE ABZAR SAMSONETI STARMAX

JABE ABZAR SAMSONETI STARMAX

2/683/912 ریال
JABE ABZAR 1211E

JABE ABZAR 1211E

324/235 ریال