خرید کابل و سیم

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کابل و سیم

125 نوع کابل و سیم موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


CABLE USB TO MINI USB MODEL2

CABLE USB TO MINI USB MODEL2

249/000 ریال
CABLE SOMO HDMI 1.2METRI SH2201

CABLE SOMO HDMI 1.2METRI SH2201

1/615/000 ریال
CABLE USB TO ARDUINO

CABLE USB TO ARDUINO

209/000 ریال
SIM OHMETR LEK-B08

SIM OHMETR LEK-B08

1/975/000 ریال
SIM OHMETR LEK-B07

SIM OHMETR LEK-B07

628/000 ریال
SOCKET AUX SIMDAR

SOCKET AUX SIMDAR

368/000 ریال
SIM OHMETR CAT3 LEK-B12

SIM OHMETR CAT3 LEK-B12

318/000 ریال
SIM JUMPER

SIM JUMPER

1/150 ریال
SIM OHMETR CAT.II SOZANI LEK-B02

SIM OHMETR CAT.II SOZANI LEK-B02

688/000 ریال
CABLE USB TO MINI USB MODEL1

CABLE USB TO MINI USB MODEL1

448/000 ریال
SIM MOZI TO MOZI 35CM

SIM MOZI TO MOZI 35CM

199/000 ریال
SIM BARGH ZAKHIM 2SHIAR(2) 1.5 METRI

SIM BARGH ZAKHIM 2SHIAR(2) 1.5 METRI

189/000 ریال
SIM MOZI TO MOZI 65CM

SIM MOZI TO MOZI 65CM

219/000 ریال
BAND GOSHI TELEFON WHITE

BAND GOSHI TELEFON WHITE

219/000 ریال
PROB TAGHZIYEH 1M

PROB TAGHZIYEH 1M

364/000 ریال
SIM OHMETR UNIT LEK-B01

SIM OHMETR UNIT LEK-B01

598/000 ریال
RABET AUX SARKAJ

RABET AUX SARKAJ

270/000 ریال
CABLE BARGH 12V LABTAB HP MAMOULI

CABLE BARGH 12V LABTAB HP MAMOULI

328/000 ریال
SIM BARGH CAMPUTER (1)

SIM BARGH CAMPUTER (1)

450/000 ریال
SIM BARGH CAMPUTER (2)

SIM BARGH CAMPUTER (2)

398/000 ریال
SIM BARGH ZAKHIM 2SHIAR 1 METRI

SIM BARGH ZAKHIM 2SHIAR 1 METRI

169/000 ریال
SIM MESVAR KARDASTI

SIM MESVAR KARDASTI

44/100 ریال
SIM BARGH LABTABI

SIM BARGH LABTABI

358/000 ریال
SIM BERED BORD NARI TO NARI

SIM BERED BORD NARI TO NARI
سیم جامپر

328/000 ریال
CABLE BARGH 12V LABTAB LENOVO MAMOULI

CABLE BARGH 12V LABTAB LENOVO MAMOULI

299/000 ریال
CABLE ABRISHAMI HDMI 15METRI

CABLE ABRISHAMI HDMI 15METRI

2/935/000 ریال
CABLE SHABAKE 20M

CABLE SHABAKE 20M

588/000 ریال
CABLE SHABAKE 2M

CABLE SHABAKE 2M

199/000 ریال
CABLE SHABAKE 5M

CABLE SHABAKE 5M

289/000 ریال
CABLE SHABAKE 3M

CABLE SHABAKE 3M

318/000 ریال
CABLE SADEH HDMI 1.5M LG

CABLE SADEH HDMI 1.5M LG

628/000 ریال
CABLE SADEH HDMI 1.5M SONY

CABLE SADEH HDMI 1.5M SONY

570/000 ریال
RABET 2-2 SR-1205 5M SOMO

RABET 2-2 SR-1205 5M SOMO

1/672/000 ریال