خرید بورد لامپ کم مصرف(Board CFLs)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بورد لامپ کم مصرف(Board CFLs)

26 نوع بورد لامپ کم مصرف(Board CFLs) موجود می باشد

نمایش 1 تا 26


BORD PCB 9W LED POWER

BORD PCB 9W LED POWER

119/000 ریال
BORD PCB 7W LED POWER

BORD PCB 7W LED POWER

81/200 ریال
BORD PCB 5W LED POWER

BORD PCB 5W LED POWER

76/200 ریال
BORD PCB 4W LED POWER

BORD PCB 4W LED POWER

52/500 ریال
BORD PCB 3W LED POWER - 32MM

BORD PCB 3W LED POWER - 32MM

46/800 ریال
BORD PCB 3W LED POWER - 29MM

BORD PCB 3W LED POWER - 29MM

43/700 ریال
BORD PCB 18W LED POWER

BORD PCB 18W LED POWER

239/000 ریال
BORD PCB 12W LED POWER

BORD PCB 12W LED POWER

139/000 ریال