خرید پنس ها(Forceps)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پنس ها(Forceps)

29 نوع پنس ها(Forceps) موجود می باشد

نمایش 1 تا 29


پنس سر کج سومو مدل SM-16

پنس سر کج سومو مدل SM-16

469/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-12

پنس سر صاف سومو مدل SM-12

450/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-14

پنس سر صاف سومو مدل SM-14

450/000 ریال
پنس سر صاف BTT مدل BT-14

پنس سر صاف BTT مدل BT-14

800/000 ریال
پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

276/925 ریال
پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

939/265 ریال
پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چيني

پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چيني

150/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

313/500 ریال
ست پنس سه تايي

ست پنس سه تايي

350/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

296/000 ریال
پنس BEST مدل BST-F12.5

پنس BEST مدل BST-F12.5

961/400 ریال
پنس سر کج VENUS 7SA

پنس سر کج VENUS 7SA

583/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

303/050 ریال
پنس سر کج BTT

پنس سر کج BTT

1/042/870 ریال
پنس سر کج FLUKES

پنس سر کج FLUKES

511/940 ریال
پنس سر صاف FLUKES

پنس سر صاف FLUKES

398/190 ریال
پنس سر کج GOOT مدل TS-15 اورجينال

پنس سر کج GOOT مدل TS-15 اورجينال

1/262/800 ریال
پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-119

پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-119

342/266 ریال
پنس سر کج پروسکيت مدل 1PK-104T

پنس سر کج پروسکيت مدل 1PK-104T

324/235 ریال
پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-105T

پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-105T

898/861 ریال
پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-118

پنس سر صاف پروسکيت مدل 1PK-118

468/350 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

189/630 ریال
پنس سر کج پروسکيت مدل 1PK-117

پنس سر کج پروسکيت مدل 1PK-117

324/235 ریال
پنس پروسکيت مدل 908-T301

پنس پروسکيت مدل 908-T301

180/148 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چيني

پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چيني

155/000 ریال
پنس WEITUS شماره 3

پنس WEITUS شماره 3

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

280/000 ریال
پنس WEITUS شماره 15

پنس WEITUS شماره 15

پنس سر صاف GOOT مدل TS-12

پنس سر صاف GOOT مدل TS-12