خرید پنس ها(Forceps)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پنس ها(Forceps)

29 نوع پنس ها(Forceps) موجود می باشد

نمایش 1 تا 29


پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

468/000 ریال
پنس سر کج سومو مدل SM-16

پنس سر کج سومو مدل SM-16

1/080/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-12

پنس سر صاف سومو مدل SM-12

1/152/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-14

پنس سر صاف سومو مدل SM-14

835/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

478/000 ریال
پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چینی

پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چینی

219/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چینی

پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چینی

155/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

408/000 ریال
پنس ضامن دار نوک تیز BEST مدل BST-F1

پنس ضامن دار نوک تیز BEST مدل BST-F1

2/550/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

478/000 ریال
ست پنس سه تایی

ست پنس سه تایی

415/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-12

پنس سر صاف GOOT مدل TS-12

189/000 ریال
پنس BEST مدل BST-F12.5

پنس BEST مدل BST-F12.5

1/485/000 ریال
پنس سر کج VENUS 7SA

پنس سر کج VENUS 7SA

680/000 ریال
پنس سر صاف BTT مدل BT-14

پنس سر صاف BTT مدل BT-14

868/000 ریال
پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

478/000 ریال
پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

1/015/000 ریال
پنس سر کج BTT

پنس سر کج BTT

990/726 ریال
پنس سر کج FLUKES

پنس سر کج FLUKES

486/343 ریال
پنس سر صاف FLUKES

پنس سر صاف FLUKES

378/280 ریال
پنس سر کج GOOT مدل TS-15 اورجینال

پنس سر کج GOOT مدل TS-15 اورجینال

1/199/660 ریال
پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-119

پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-119

342/266 ریال
پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-104T

پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-104T

324/235 ریال
پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-105T

پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-105T

898/862 ریال
پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-118

پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-118

468/350 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

180/148 ریال
پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-117

پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-117

324/235 ریال
پنس پروسکیت مدل 908-T301

پنس پروسکیت مدل 908-T301

180/148 ریال
پنس WEITUS شماره 15

پنس WEITUS شماره 15