خرید پنس ها(Forceps)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پنس ها(Forceps)

33 نوع پنس ها(Forceps) موجود می باشد

نمایش 1 تا 33


پنس سر صاف سوراخ دار DEKO

پنس سر صاف سوراخ دار DEKO

1/555/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-13

538/000 ریال
پنس BEST مدل BST-F12.5

پنس BEST مدل BST-F12.5

2/065/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-12

548/000 ریال
پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

پنس سر کج VETUS مدل ESD-15

548/000 ریال
پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

پنس سر صاف XYTRONICS مدل 3C-SA

2/275/000 ریال
پنس سر کج سوراخ دار DEKO

پنس سر کج سوراخ دار DEKO

1/555/000 ریال
پنس سر صاف یاکسون مدل YAXUN 11A

پنس سر صاف یاکسون مدل YAXUN 11A

898/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

پنس سر صاف GOOT مدل TS-14

189/000 ریال
پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چینی

پنس سر کج GOOT مدل TS-15 چینی

190/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چینی

پنس سر صاف GOOT مدل TS-11 چینی

219/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-11

458/000 ریال
پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

پنس سر صاف VETUS مدل ESD-10

548/000 ریال
ست پنس سه تایی

ست پنس سه تایی

478/000 ریال
پنس سرکج XYTRONIC مدل 7-SA

پنس سرکج XYTRONIC مدل 7-SA

2/275/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-12

پنس سر صاف GOOT مدل TS-12

219/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-13 چینی

پنس سر صاف GOOT مدل TS-13 چینی

189/000 ریال
پنس سر صاف GOOT مدل TS-10 چینی

پنس سر صاف GOOT مدل TS-10 چینی

189/000 ریال
پنس سر کج یاکسون مدل YAXUN 15A

پنس سر کج یاکسون مدل YAXUN 15A

898/000 ریال
پنس سر کج سومو مدل SM-16

پنس سر کج سومو مدل SM-16

980/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-12

پنس سر صاف سومو مدل SM-12

1/325/000 ریال
پنس سر صاف سومو مدل SM-14

پنس سر صاف سومو مدل SM-14

1/140/000 ریال
پنس سر کج VENUS 7SA

پنس سر کج VENUS 7SA

680/000 ریال
پنس سر صاف BTT مدل BT-14

پنس سر صاف BTT مدل BT-14

868/000 ریال
پنس سر کج BTT

پنس سر کج BTT

990/726 ریال
پنس سر کج سانشاین مدل ST-14S

پنس سر کج سانشاین مدل ST-14S

2/500/000 ریال
پنس سر کج ریلایف مدل RT-14SA

پنس سر کج ریلایف مدل RT-14SA

2/500/000 ریال
پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-104T

پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-104T

324/235 ریال
پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-105T

پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-105T

898/862 ریال
پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-118

پنس سر صاف پروسکیت مدل 1PK-118

468/350 ریال
پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-117

پنس سر کج پروسکیت مدل 1PK-117

324/235 ریال
پنس سر صاف سانشاین مدل ST-14

پنس سر صاف سانشاین مدل ST-14

2/500/000 ریال
پنس ضامن دار نوک تیز BEST مدل BST-F1

پنس ضامن دار نوک تیز BEST مدل BST-F1

3/787/000 ریال