خرید انواع انبر و سیم چین(Pliers)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع انواع انبر و سیم چین(Pliers)

91 نوع انواع انبر و سیم چین(Pliers) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود KAFCHIN PLATO BLUE

KAFCHIN PLATO BLUE

کف چين معمولي پلاتو آبي رنگ

420/000 ریال
موجود DAMBARIK TAKUMI VT-502A

DAMBARIK TAKUMI VT-502A

دم باريک TAKUMI مدل VT-502A

559/000 ریال
موجود DAMBARIK 4.5 LONG NOSE

DAMBARIK 4.5 LONG NOSE

دم باريک

680/000 ریال
موجود SIM CHIN XY-A05

SIM CHIN XY-A05

سيم چين آبي ژاپني

1/750/000 ریال
موجود DAMBARIK ROLANS SARKAJ RT-508

DAMBARIK ROLANS SARKAJ RT-508

دم باريک رولنس سرکج مدل RT-508

419/000 ریال
موجود ANBORDAST TAKUMI VT-501A

ANBORDAST TAKUMI VT-501A

انبردست TAKUMI مدل VT-501A

559/000 ریال
موجود ANBORDAST TNI-U 105

ANBORDAST TNI-U 105

780/000 ریال
موجود SIMCHIN TAKUMI MICRO NIPPER 5"

SIMCHIN TAKUMI MICRO NIPPER 5"

سيم چين

690/000 ریال
موجود DAMBARIK RDEER RT-503

DAMBARIK RDEER RT-503

دم باريک دم پهن

500/000 ریال
موجود DAMBARIK RDEER DAM GERD RT-506

DAMBARIK RDEER DAM GERD RT-506

دم باريک آردير دم گرد مدل RT-506

499/000 ریال
موجود KAFCHIN XYTRONIC AX-103

KAFCHIN XYTRONIC AX-103

کف چين AX-103

3/300/000 ریال
موجود SIMCHIN GOOT YN-3 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-3 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-3

5/153/910 ریال
ناموجود SIMCHIN GOOT YN-4 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-4 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-4

2/585/570 ریال
ناموجود SIMCHIN GOOT YN-1 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-1 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-1

2/499/410 ریال
ناموجود DAMBARIK GOOT YP-4 ORG

ORG DAMBARIK GOOT YP-4 ORG

دمباريک اصلي GOOT YN-4

1/223/850 ریال
ناموجود KAFCHIN SIMCHIN PROSKIT PM-908

KAFCHIN SIMCHIN PROSKIT PM-908

کف چين

913/560 ریال
ناموجود SIM CHIN PROSKIT 1PK-701

SIM CHIN PROSKIT 1PK-701

سيم چين پروسکيت 1PK-701

1/878/860 ریال
ناموجود SIMCHIN MTC-2

SIMCHIN MTC-2

258/560 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON RDEER KALAGHI

SIM LOKHTKON RDEER KALAGHI

سيم لختکن کلاقي

603/320 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON RDEER RT-936

SIM LOKHTKON RDEER RT-936

سيم لختکن حرفه اي RT-936

1/034/240 ریال
ناموجود ANBOR GHFLI 8PK-378C

ANBOR GHFLI 8PK-378C

انبر قفلي 8PK-378C

672/260 ریال
ناموجود ANBOR GHFLI 8PK-378A

ANBOR GHFLI 8PK-378A

انبر قفلي 8PK-378A

655/010 ریال
ناموجود ANBORDAST RDEER PT-509

ANBORDAST RDEER PT-509

انبردست

206/860 ریال
ناموجود SIMCHIN MTC-3

SIMCHIN MTC-3

سيم چين دو کاره قرمز رنگ

840/000 ریال
ناموجود SIMCHIN JACKLY

SIMCHIN JACKLY

سيم چين زرد رنگ

106/860 ریال
ناموجود DAMBARIK 8PK-906

DAMBARIK 8PK-906

دمباريک دسته ابي

ریال
ناموجود SIMCHIN 8PK-905

SIMCHIN 8PK-905

سيم چين دسته ابي

2/980/000 ریال
ناموجود KAFCHIN PK-5101

KAFCHIN PK-5101

کف چين مشکي بزرگ

ریال
ناموجود KAFCHIN PK-501A

KAFCHIN PK-501A

کف چين مشکي کوچک

448/180 ریال
ناموجود SIMGIR PK-501C

SIMGIR PK-501C

سيمگير مشکي کوچک

344/750 ریال