خرید ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting)

49 نوع ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


MATEH 2.5(173)

MATEH 2.5(173)
مته

49/000 ریال
MATEH 0.8(173)

MATEH 0.8(173)
مته

34/485 ریال
MINI DERIL

MINI DERIL
مینی دریل جعبه ای

4/200/000 ریال
SENEZAM JA SEFID MATE 1.2MM & 2MM

SENEZAM JA SEFID MATE 1.2MM & 2MM

412/499 ریال
MATEH 1 MAMOLI(173)

MATEH 1 MAMOLI(173)
مته

34/485 ریال
MATEH 0.9 (173)

MATEH 0.9 (173)
مته

34/485 ریال
FEREZ HAKAKI MINIATORI SILVER GT-RT200

FEREZ HAKAKI MINIATORI SILVER GT-RT200

17/424/000 ریال
SET SOHAN 5 TAYI PROSKIT 8PK-605A

SET SOHAN 5 TAYI PROSKIT 8PK-605A

758/430 ریال
TIGH KATER

TIGH KATER

18/950 ریال
SENEZAM JA SEFID MATE 0.8MM & 3MM

SENEZAM JA SEFID MATE 0.8MM & 3MM

450/000 ریال
TABDIL SENEZAM 6.5M MODEL OKP

TABDIL SENEZAM 6.5M MODEL OKP

663/650 ریال
FEREZ PUKKA AG1803

FEREZ PUKKA AG1803

7/584/360 ریال
SANG ROMIZ NEK GXGB

SANG ROMIZ NEK GXGB

6/636/310 ریال
DASTGAH JOSH BATTERY

DASTGAH JOSH BATTERY

10/945/000 ریال
SENEZAM JA SEFID MATE 0.5MM & 1.2MM

SENEZAM JA SEFID MATE 0.5MM & 1.2MM

360/268 ریال
MINI FEREZ PUKKA AG1153

MINI FEREZ PUKKA AG1153

3/697/390 ریال
SAR FEREZ 2.2M (173)

SAR FEREZ 2.2M (173)

170/640 ریال
SAR FEREZ 3.2M (173)

SAR FEREZ 3.2M (173)

227/550 ریال
DERIL SORAKHKARI WL-800

DERIL SORAKHKARI WL-800

3/033/760 ریال
DERIL SOTONI 13MM ZJ4113

DERIL SOTONI 13MM ZJ4113

10/428/500 ریال
DERIL SHARJE 9.6V DVD9SB2

DERIL SHARJE 9.6V DVD9SB2

6/825/930 ریال
DERIL NEK 8513DH

DERIL NEK 8513DH

3/697/390 ریال
MINI DERIL SILVER GTP01A13

MINI DERIL SILVER GTP01A13

2/275/310 ریال
SAR FEREZ 3M (173)

SAR FEREZ 3M (173)

474/030 ریال
DERIL SORAKHKARI PROSKIT PK-500B-2

DERIL SORAKHKARI PROSKIT PK-500B-2

8/153/200 ریال
FEREZ KHATAM TSN 130-24

FEREZ KHATAM TSN 130-24

3/981/790 ریال
KATER RDEER SADEH

KATER RDEER SADEH

75/860 ریال
KATER RDEER RT-308

KATER RDEER RT-308

189/630 ریال
KATER KDS L-185H JAPAN

KATER KDS L-185H JAPAN

568/840 ریال
SET SOHAN RDEER RT-F013

SET SOHAN RDEER RT-F013

568/840 ریال
GHEYCHI DAK BOR RDEER RT-2339

GHEYCHI DAK BOR RDEER RT-2339

663/650 ریال
DERIL SORAKHKARI SILVER GT1001

DERIL SORAKHKARI SILVER GT1001

2/749/350 ریال
ABZAR KANDEH KARI 1PK-3616

ABZAR KANDEH KARI 1PK-3616

1/877/140 ریال
KATER PROSKIT 8PK-394B

KATER PROSKIT 8PK-394B

341/300 ریال
SET KAMEL MINI DERIL SILVER GT1004

SET KAMEL MINI DERIL SILVER GT1004

7/394/760 ریال
SET KAMEL MINI DERIL SILVER GT1013

SET KAMEL MINI DERIL SILVER GT1013

5/119/470 ریال