خرید ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting)

49 نوع ابزار سوراخ کاری و برش(Drilling and cutting) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


MATEH 0.9

MATEH 0.9
مته

59/000 ریال
MATEH 2.5

MATEH 2.5
مته

119/000 ریال
MATEH 0.8

MATEH 0.8
مته

59/000 ریال
MINI DERIL

MINI DERIL
مینی دریل جعبه ای

5/200/000 ریال
MATEH 0.7

MATEH 0.7

59/000 ریال
SENEZAM 2TARAFEH TALAEI

SENEZAM 2TARAFEH TALAEI

425/000 ریال
MATEH 0.5

MATEH 0.5
مته

58/000 ریال
MATEH 1 MAMOLI

MATEH 1 MAMOLI
مته

69/000 ریال
FEREZ HAKAKI MINIATORI SILVER GT-RT200

FEREZ HAKAKI MINIATORI SILVER GT-RT200

16/552/800 ریال
SET SOHAN 5 TAYI PROSKIT 8PK-605A

SET SOHAN 5 TAYI PROSKIT 8PK-605A

720/508 ریال
TIGH KATER

TIGH KATER

18/002 ریال
SENEZAM MATE 0.8MM & 3MM

SENEZAM MATE 0.8MM & 3MM

585/000 ریال
TABDIL SENEZAM 6.5M MODEL OKP

TABDIL SENEZAM 6.5M MODEL OKP

630/468 ریال
FEREZ PUKKA AG1803

FEREZ PUKKA AG1803

7/205/142 ریال
SANG ROMIZ NEK GXGB

SANG ROMIZ NEK GXGB

6/304/494 ریال
DASTGAH JOSH BATTERY

DASTGAH JOSH BATTERY

10/397/750 ریال
SENEZAM JA SEFID MATE 0.5MM & 1.2MM

SENEZAM JA SEFID MATE 0.5MM & 1.2MM

360/268 ریال
MINI FEREZ PUKKA AG1153

MINI FEREZ PUKKA AG1153

3/512/520 ریال
SAR FEREZ 2.2M (173)

SAR FEREZ 2.2M (173)

162/108 ریال
SAR FEREZ 3.2M (173)

SAR FEREZ 3.2M (173)

216/172 ریال
DERIL SORAKHKARI WL-800

DERIL SORAKHKARI WL-800

2/882/072 ریال
DERIL SOTONI 13MM ZJ4113

DERIL SOTONI 13MM ZJ4113

9/907/075 ریال
DERIL SHARJE 9.6V DVD9SB2

DERIL SHARJE 9.6V DVD9SB2

6/484/634 ریال
DERIL NEK 8513DH

DERIL NEK 8513DH

3/512/520 ریال
MINI DERIL SILVER GTP01A13

MINI DERIL SILVER GTP01A13

2/161/544 ریال
SAR FEREZ 3M (173)

SAR FEREZ 3M (173)

450/328 ریال
DERIL SORAKHKARI PROSKIT PK-500B-2

DERIL SORAKHKARI PROSKIT PK-500B-2

8/153/200 ریال
FEREZ KHATAM TSN 130-24

FEREZ KHATAM TSN 130-24

3/782/700 ریال
KATER RDEER SADEH

KATER RDEER SADEH

72/067 ریال
KATER RDEER RT-308

KATER RDEER RT-308

180/148 ریال
KATER KDS L-185H JAPAN

KATER KDS L-185H JAPAN

540/398 ریال
SET SOHAN RDEER RT-F013

SET SOHAN RDEER RT-F013

540/398 ریال
GHEYCHI DAK BOR RDEER RT-2339

GHEYCHI DAK BOR RDEER RT-2339

630/468 ریال
DERIL SORAKHKARI SILVER GT1001

DERIL SORAKHKARI SILVER GT1001

2/611/882 ریال
ABZAR KANDEH KARI 1PK-3616

ABZAR KANDEH KARI 1PK-3616

1/783/283 ریال
KATER PROSKIT 8PK-394B

KATER PROSKIT 8PK-394B

324/235 ریال