خرید بازر و بلندگو(Buzzer and Speaker)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بازر و بلندگو(Buzzer and Speaker)

29 نوع بازر و بلندگو(Buzzer and Speaker) موجود می باشد

نمایش 1 تا 29


PIZO GERD 15MM (174)

PIZO GERD 15MM (174)
صفحه پیزوالکتریک 1.5 سانت

80/000 ریال
BUZZER TMB12A05 5V 2PIN (47)

BUZZER TMB12A05 5V 2PIN (47)
بازر 5ولت مدل TMB12A05

69/500 ریال
BUZZER GHABDAR BLACK 4*1.5CM

BUZZER GHABDAR BLACK 4*1.5CM

450/000 ریال
BUZZER TMB12A12 12V 2PIN (106)

BUZZER TMB12A12 12V 2PIN (106)
بازر 12 ولت TMB12A12

79/500 ریال
PIZO GERD FELEZI (174)

PIZO GERD FELEZI (174)

41/500 ریال
HANDSFIRY WAKI TAKI  POLISI

HANDSFIRY WAKI TAKI POLISI

azhir 12v

azhir 12v

BOLANDGO 8R 0.5W BIG BLACK

BOLANDGO 8R 0.5W BIG BLACK
بلندگو 8 اهم 0.5 وات

45/040 ریال
BOLADNGO PERAID JELO

BOLADNGO PERAID JELO

BOLADNGO PERAID AGHAB

BOLADNGO PERAID AGHAB

BOLANDGO 8R 1W GHOTR 30MIL

BOLANDGO 8R 1W GHOTR 30MIL

100/320 ریال
BUZZER GHABDAR BLACK 3*1CM

BUZZER GHABDAR BLACK 3*1CM

BOLANDGO 2.5INCH

BOLANDGO 2.5INCH

BOLANDGO 3INCH

BOLANDGO 3INCH

BOLANDGO SAB 5.5"

BOLANDGO SAB 5.5"

BOLANDGO 4INCH HMC

BOLANDGO 4INCH HMC

BOLANDGO 3.5INCH

BOLANDGO 3.5INCH

BOLANDGO PARS REMIS

BOLANDGO PARS REMIS

BOLANDGO LCD 4R 10W

BOLANDGO LCD 4R 10W

BOLANDGO 8R 12W LAB BARGASHTEH

BOLANDGO 8R 12W LAB BARGASHTEH