خرید چسب ها(Adhesives)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع چسب ها(Adhesives)

48 نوع چسب ها(Adhesives) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


چسب برق سينا رنگ زرد

چسب برق سينا رنگ زرد

48/500 ریال
چسب برق کيهان رنگ آبي

چسب برق کيهان رنگ آبي

40/600 ریال
چسب برق کيهان رنگ قرمز

چسب برق کيهان رنگ قرمز

40/600 ریال
چسب برق کيهان رنگ سبز

چسب برق کيهان رنگ سبز

40/600 ریال
چسب برق کيهان رنگ زرد

چسب برق کيهان رنگ زرد

40/600 ریال
چسب برق تايگر رنگ مشکي

چسب برق تايگر رنگ مشکي

46/000 ریال
چسب برق تايگر رنگ زرد

چسب برق تايگر رنگ زرد

47/400 ریال
چسب برق تايگر رنگ آبي

چسب برق تايگر رنگ آبي

46/200 ریال
چسب سيليکون کافوتر 704

چسب سيليکون کافوتر 704

600/000 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF

CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF
میله چسب حرارتی

32/000 ریال
CHASB HARARATI ZAKHIM

CHASB HARARATI ZAKHIM
میله چسب حرارتی

68/000 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 5 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 5 سانت 5 متري

930/050 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 1 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 1 سانت 5 متري

303/050 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 3 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 3 سانت 5 متري

752/400 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 2 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 2 سانت 5 متري

512/050 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 10 ميلي متر

چسب دو طرفه بک لايت 10 ميلي متر

992/750 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر

چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر

783/750 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 20 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 20 ميليمتر رنگ آبي

613/453 ریال
CHASB PAHN 5CM TIGER

CHASB PAHN 5CM TIGER

129/510 ریال
چسب برق سينا رنگ قرمز

چسب برق سينا رنگ قرمز

51/728 ریال
چسب برق سينا رنگ سفيد

چسب برق سينا رنگ سفيد

51/804 ریال
چسب برق سينا رنگ مشکي

چسب برق سينا رنگ مشکي

58/300 ریال
چسب برق سينا رنگ سبز

چسب برق سينا رنگ سبز

48/500 ریال
چسب برق سينا رنگ آبي

چسب برق سينا رنگ آبي

51/804 ریال
چسب برق کيهان رنگ سفيد

چسب برق کيهان رنگ سفيد

37/620 ریال
چسب برق کيهان رنگ مشکي

چسب برق کيهان رنگ مشکي

37/620 ریال
چسب برق تايگر رنگ سفيد

چسب برق تايگر رنگ سفيد

50/160 ریال
چسب برق تايگر رنگ قرمز

چسب برق تايگر رنگ قرمز

47/400 ریال
چسب برق تايگر رنگ سبز

چسب برق تايگر رنگ سبز

47/928 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 10 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 10 ميليمتر رنگ آبي

678/000 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر رنگ آبي

450/328 ریال
CHASB E8000 110ML

CHASB E8000 110ML

630/468 ریال
CHASB PARCHEEI 18MM 1M

CHASB PARCHEEI 18MM 1M

54/036 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 3 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 3 ميليمتر رنگ آبي

504/374 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SABZ

CHASB HARARATI NAZOK SABZ

28/842 ریال