خرید چسب ها(Adhesives)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع چسب ها(Adhesives)

48 نوع چسب ها(Adhesives) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


چسب برق سينا رنگ زرد

چسب برق سينا رنگ زرد

44/935 ریال
چسب برق سينا رنگ مشکي

چسب برق سينا رنگ مشکي

54/000 ریال
چسب برق سينا رنگ سبز

چسب برق سينا رنگ سبز

44/935 ریال
چسب برق کيهان رنگ آبي

چسب برق کيهان رنگ آبي

37/620 ریال
چسب برق کيهان رنگ قرمز

چسب برق کيهان رنگ قرمز

37/620 ریال
چسب برق کيهان رنگ سفيد

چسب برق کيهان رنگ سفيد

37/620 ریال
چسب برق کيهان رنگ سبز

چسب برق کيهان رنگ سبز

37/620 ریال
چسب برق کيهان رنگ زرد

چسب برق کيهان رنگ زرد

37/620 ریال
چسب برق تايگر رنگ مشکي

چسب برق تايگر رنگ مشکي

43/890 ریال
چسب برق تايگر رنگ قرمز

چسب برق تايگر رنگ قرمز

43/890 ریال
چسب برق تايگر رنگ زرد

چسب برق تايگر رنگ زرد

43/890 ریال
چسب برق تايگر رنگ آبي

چسب برق تايگر رنگ آبي

42/845 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 10 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 10 ميليمتر رنگ آبي

627/000 ریال
چسب سيليکون کافوتر 704

چسب سيليکون کافوتر 704

399/000 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF

CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF
میله چسب حرارتی

29/000 ریال
CHASB HARARATI ZAKHIM

CHASB HARARATI ZAKHIM
میله چسب حرارتی

62/000 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 5 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 5 سانت 5 متري

979/000 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 1 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 1 سانت 5 متري

319/000 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 3 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 3 سانت 5 متري

752/400 ریال
چسب دو طرفه شيشه اي عرض 2 سانت 5 متري

چسب دو طرفه شيشه اي عرض 2 سانت 5 متري

512/050 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 10 ميلي متر

چسب دو طرفه بک لايت 10 ميلي متر

1/045/000 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر

چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر

825/000 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 20 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 20 ميليمتر رنگ آبي

645/740 ریال
CHASB PAHN 5CM TIGER

CHASB PAHN 5CM TIGER

129/510 ریال
چسب برق سينا رنگ قرمز

چسب برق سينا رنگ قرمز

54/450 ریال
چسب برق سينا رنگ سفيد

چسب برق سينا رنگ سفيد

54/530 ریال
چسب برق سينا رنگ آبي

چسب برق سينا رنگ آبي

54/530 ریال
چسب برق کيهان رنگ مشکي

چسب برق کيهان رنگ مشکي

39/600 ریال
چسب برق تايگر رنگ سفيد

چسب برق تايگر رنگ سفيد

52/800 ریال
چسب برق تايگر رنگ سبز

چسب برق تايگر رنگ سبز

50/450 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 5 ميلي متر رنگ آبي

474/030 ریال
CHASB E8000 110ML

CHASB E8000 110ML

663/650 ریال
CHASB PARCHEEI 18MM 1M

CHASB PARCHEEI 18MM 1M

56/880 ریال
چسب دو طرفه بک لايت 3 ميليمتر رنگ آبي

چسب دو طرفه بک لايت 3 ميليمتر رنگ آبي

530/920 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SABZ

CHASB HARARATI NAZOK SABZ

30/360 ریال