خرید چسب ها(Adhesives)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع چسب ها(Adhesives)

48 نوع چسب ها(Adhesives) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


چسب برق کیهان رنگ سبز

چسب برق کیهان رنگ سبز

50/700 ریال
چسب سیلیکون کافوتر 704

چسب سیلیکون کافوتر 704

586/000 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF

CHASB HARARATI NAZOK SHAFAF
میله چسب حرارتی

43/500 ریال
چسب دو طرفه شیشه ای عرض 5 سانت 5 متری

چسب دو طرفه شیشه ای عرض 5 سانت 5 متری

930/050 ریال
چسب دو طرفه شیشه ای عرض 1 سانت 5 متری

چسب دو طرفه شیشه ای عرض 1 سانت 5 متری

303/050 ریال
چسب دو طرفه شیشه ای عرض 3 سانت 5 متری

چسب دو طرفه شیشه ای عرض 3 سانت 5 متری

798/000 ریال
چسب دو طرفه شیشه ای عرض 2 سانت 5 متری

چسب دو طرفه شیشه ای عرض 2 سانت 5 متری

765/000 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 10 میلی متر

چسب دو طرفه بک لایت 10 میلی متر

992/750 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 5 میلی متر

چسب دو طرفه بک لایت 5 میلی متر

783/750 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 20 میلیمتر رنگ آبی

چسب دو طرفه بک لایت 20 میلیمتر رنگ آبی

613/453 ریال
CHASB PAHN 5CM TIGER

CHASB PAHN 5CM TIGER

129/510 ریال
چسب برق سینا رنگ زرد

چسب برق سینا رنگ زرد

48/500 ریال
چسب برق سینا رنگ قرمز

چسب برق سینا رنگ قرمز

51/728 ریال
چسب برق سینا رنگ سفید

چسب برق سینا رنگ سفید

51/804 ریال
چسب برق سینا رنگ مشکی

چسب برق سینا رنگ مشکی

58/300 ریال
چسب برق سینا رنگ سبز

چسب برق سینا رنگ سبز

48/500 ریال
چسب برق سینا رنگ آبی

چسب برق سینا رنگ آبی

51/804 ریال
چسب برق کیهان رنگ آبی

چسب برق کیهان رنگ آبی

40/600 ریال
چسب برق کیهان رنگ قرمز

چسب برق کیهان رنگ قرمز

40/600 ریال
چسب برق کیهان رنگ سفید

چسب برق کیهان رنگ سفید

37/620 ریال
چسب برق کیهان رنگ زرد

چسب برق کیهان رنگ زرد

40/600 ریال
چسب برق کیهان رنگ مشکی

چسب برق کیهان رنگ مشکی

37/620 ریال
چسب برق تایگر رنگ مشکی

چسب برق تایگر رنگ مشکی

46/000 ریال
چسب برق تایگر رنگ سفید

چسب برق تایگر رنگ سفید

50/160 ریال
چسب برق تایگر رنگ قرمز

چسب برق تایگر رنگ قرمز

47/400 ریال
چسب برق تایگر رنگ سبز

چسب برق تایگر رنگ سبز

47/928 ریال
چسب برق تایگر رنگ زرد

چسب برق تایگر رنگ زرد

47/400 ریال
چسب برق تایگر رنگ آبی

چسب برق تایگر رنگ آبی

46/200 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 10 میلیمتر رنگ آبی

چسب دو طرفه بک لایت 10 میلیمتر رنگ آبی

678/000 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 5 میلی متر رنگ آبی

چسب دو طرفه بک لایت 5 میلی متر رنگ آبی

450/328 ریال
CHASB E8000 110ML

CHASB E8000 110ML

630/468 ریال
CHASB PARCHEEI 18MM 1M

CHASB PARCHEEI 18MM 1M

54/036 ریال
چسب دو طرفه بک لایت 3 میلیمتر رنگ آبی

چسب دو طرفه بک لایت 3 میلیمتر رنگ آبی

504/374 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SABZ

CHASB HARARATI NAZOK SABZ

28/842 ریال
CHASB HARARATI NAZOK SABZ KAMRANG

CHASB HARARATI NAZOK SABZ KAMRANG

27/037 ریال