خرید ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت

34 نوع ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


GIRANDEH ASK RXB6 315MHZ

GIRANDEH ASK RXB6 315MHZ

410/875 ریال
RIMOT FERESTANDEH 4CH CDT3000

RIMOT FERESTANDEH 4CH CDT3000

1/350/966 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL2 433MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL2 433MHZ

758/430 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL SANATI 220v

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL SANATI 220v

2/560/250 ریال
RIMOT CONTOROL 4 KANAL 315MHZ

RIMOT CONTOROL 4 KANAL 315MHZ

950/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1KANAL 433MHZ TEC-RIMOT01

RIMOT GIRANDEH 1KANAL 433MHZ TEC-RIMOT01

1/155/000 ریال
RIMOT COTOROL 433MHZ 12CHANNEL

RIMOT COTOROL 433MHZ 12CHANNEL

1/045/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1KANAL 315MHZ TEC-RIMOT01

RIMOT GIRANDEH 1KANAL 315MHZ TEC-RIMOT01

1/155/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 2KANAL 315MHZ TEC-RIMOT02

RIMOT GIRANDEH 2KANAL 315MHZ TEC-RIMOT02

1/881/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 3KANAL 315MHZ TEC-RIMOT03

RIMOT GIRANDEH 3KANAL 315MHZ TEC-RIMOT03

2/194/500 ریال
RIMOT GIRANDEH 4KANAL 315MHZ TEC-RIMOT04

RIMOT GIRANDEH 4KANAL 315MHZ TEC-RIMOT04

2/717/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 12 KANAL

RIMOT GIRANDEH 12 KANAL

7/565/420 ریال
BLUETOOTH CAR BT-RECEIVER

BLUETOOTH CAR BT-RECEIVER

549/870 ریال
BLUETOOTH CAR H-163

BLUETOOTH CAR H-163

436/110 ریال
RIMOT 4KELID 433MH PT2262

RIMOT 4KELID 433MH PT2262

715/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 4 KANAL SANATI 220v

RIMOT GIRANDEH 4 KANAL SANATI 220v

2/749/350 ریال
RIMOT CONTOROL CDT437 315MHZ 4KELID

RIMOT CONTOROL CDT437 315MHZ 4KELID

644/690 ریال
RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 315MHZ CHINA

RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 315MHZ CHINA

815/320 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 315MHZ CHINA

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 315MHZ CHINA

739/490 ریال
MAJIL RF01D

MAJIL RF01D
ماژول RF01D

985/960 ریال
FERESTANDE ASK315MHZ

FERESTANDE ASK315MHZ

123/260 ریال
FERESTANDE ASK433.92

FERESTANDE ASK433.92

123/260 ریال
GIRANDE ASK RXB6 433MHZ

GIRANDE ASK RXB6 433MHZ

383/900 ریال
GIRANDE ASK RXB22 315MHZ

GIRANDE ASK RXB22 315MHZ

161/180 ریال
GIRANDE ASK RXB22 433MHZ

GIRANDE ASK RXB22 433MHZ

176/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 433MHZ

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 433MHZ

682/620 ریال
RIMOT GIRANDEH 8 KANAL

RIMOT GIRANDEH 8 KANAL

1/896/100 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL1 315MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL1 315MHZ

341/300 ریال
RIMOT GIRANDEH 6 KANAL

RIMOT GIRANDEH 6 KANAL

1/801/290 ریال
RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 433MHZ

RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 433MHZ

1/441/030 ریال
RIMOT GIRANDEH 4 KANAL

RIMOT GIRANDEH 4 KANAL

1/232/480 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL1 433MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL1 433MHZ

844/620 ریال