خرید ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت

34 نوع ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی RF و ریموت موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


RIMOT GIRANDEH 2KANAL 315MHZ TEC-RIMOT02

RIMOT GIRANDEH 2KANAL 315MHZ TEC-RIMOT02

1/800/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 3KANAL 315MHZ TEC-RIMOT03

RIMOT GIRANDEH 3KANAL 315MHZ TEC-RIMOT03

2/100/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 4KANAL 315MHZ TEC-RIMOT04

RIMOT GIRANDEH 4KANAL 315MHZ TEC-RIMOT04

2/600/000 ریال
GIRANDEH ASK RXB6 315MHZ

GIRANDEH ASK RXB6 315MHZ

393/180 ریال
RIMOT FERESTANDEH 4CH CDT3000

RIMOT FERESTANDEH 4CH CDT3000

1/292/790 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL2 433MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL2 433MHZ

689/480 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL SANATI 220v

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL SANATI 220v

2/450/000 ریال
RIMOT CONTOROL 4 KANAL 315MHZ

RIMOT CONTOROL 4 KANAL 315MHZ

790/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1KANAL 433MHZ TEC-RIMOT01

RIMOT GIRANDEH 1KANAL 433MHZ TEC-RIMOT01

1/050/000 ریال
RIMOT COTOROL 433MHZ 12CHANNEL

RIMOT COTOROL 433MHZ 12CHANNEL

950/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1KANAL 315MHZ TEC-RIMOT01

RIMOT GIRANDEH 1KANAL 315MHZ TEC-RIMOT01

1/050/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 12 KANAL

RIMOT GIRANDEH 12 KANAL

6/877/650 ریال
BLUETOOTH CAR BT-RECEIVER

BLUETOOTH CAR BT-RECEIVER

499/880 ریال
BLUETOOTH CAR H-163

BLUETOOTH CAR H-163

396/460 ریال
RIMOT 4KELID 433MH PT2262

RIMOT 4KELID 433MH PT2262

650/000 ریال
RIMOT CONTOROL 2H100 315MHZ 2KELID

RIMOT CONTOROL 2H100 315MHZ 2KELID

258/560 ریال
RIMOT GIRANDEH 4 KANAL SANATI 220v

RIMOT GIRANDEH 4 KANAL SANATI 220v

2/499/410 ریال
RIMOT CONTOROL CDT437 315MHZ 4KELID

RIMOT CONTOROL CDT437 315MHZ 4KELID

586/080 ریال
RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 315MHZ CHINA

RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 315MHZ CHINA

741/200 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 315MHZ CHINA

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 315MHZ CHINA

672/260 ریال
MAJIL RF01D

MAJIL RF01D
ماژول RF01D

896/330 ریال
FERESTANDE ASK315MHZ

FERESTANDE ASK315MHZ

112/050 ریال
FERESTANDE ASK433.92

FERESTANDE ASK433.92

112/050 ریال
FERESTANDEH TAKHT

FERESTANDEH TAKHT

GIRANDE ASK RXB6 433MHZ

GIRANDE ASK RXB6 433MHZ

349/000 ریال
GIRANDE ASK RXB22 315MHZ

GIRANDE ASK RXB22 315MHZ

146/530 ریال
GIRANDE ASK RXB22 433MHZ

GIRANDE ASK RXB22 433MHZ

160/000 ریال
RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 433MHZ

RIMOT GIRANDEH 1 KANAL 433MHZ

620/560 ریال
RIMOT GIRANDEH 8 KANAL

RIMOT GIRANDEH 8 KANAL

1/723/730 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL1 315MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL1 315MHZ

310/270 ریال
RIMOT GIRANDEH 6 KANAL

RIMOT GIRANDEH 6 KANAL

1/637/540 ریال
RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 433MHZ

RIMOT GIRANDEH 2 KANAL 433MHZ

1/310/030 ریال
RIMOT GIRANDEH 4 KANAL

RIMOT GIRANDEH 4 KANAL

1/120/440 ریال
RIMOT CONTOROL MODEL1 433MHZ

RIMOT CONTOROL MODEL1 433MHZ

767/840 ریال