خرید فن و گارد فن ها(Fans)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فن و گارد فن ها(Fans)

34 نوع فن و گارد فن ها(Fans) موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


FAN 12*12*3.8 24V

FAN 12*12*3.8 24V
فن 24V سایز 12*12 ضخامت 3.8CM

2/145/000 ریال
FAN 3*3 5V

FAN 3*3 5V
فن 5V سایز 3*3

768/000 ریال
GARD FAN 6*6

GARD FAN 6*6
محافظ فن 6*6

109/000 ریال
FAN 9*9 12V

FAN 9*9 12V
فن 12V سایز 9*9

978/000 ریال
FAN 8*8 220V

FAN 8*8 220V
فن 220V سایز 8*8

2/245/000 ریال
GARD FAN 12*12

GARD FAN 12*12
محافظ فن 12*12

219/000 ریال
FAN 12*12*3.8 220V 0.14A

FAN 12*12*3.8 220V 0.14A
فن 220V سایز 12*12 ضخامت 3.8CM

1/850/000 ریال
FAN 8*8 12v

FAN 8*8 12v
فن 12V سایز 8*8

490/000 ریال
FAN 4*4 12v

FAN 4*4 12v
فن 12V سایز 4*4

388/000 ریال
FAN 5*5 12V

FAN 5*5 12V
فن 12V سایز 5*5

448/000 ریال
FAN 12*12 12V

FAN 12*12 12V
فن 12V سایز 12*12

898/000 ریال
FAN 6*6 12V

FAN 6*6 12V
فن 12V سایز 6*6

425/000 ریال
FAN 6*6 14V OLD

FAN 6*6 14V OLD
فن 14 ولت 6*6 استوک

249/000 ریال
FAN 7*7 12V OLD

FAN 7*7 12V OLD
فن 12 ولت 7*7 استوک

209/000 ریال
FAN 6*6 12V OLD

FAN 6*6 12V OLD
فن 6*6 12 ولت استوک

239/000 ریال
FAN 9*9 24V OLD

FAN 9*9 24V OLD
فن 9*9 24 ولت استوک

299/000 ریال
FAN 8*8 12V OLD

FAN 8*8 12V OLD
فن 12V سایز 8*8

259/000 ریال
FAN 12*12 12V OLD

FAN 12*12 12V OLD
فن 12V سایز 12*12

289/000 ریال
FAN 5*5 24V

FAN 5*5 24V
فن 24V سایز 5*5

228/855 ریال
FAN 4*4 24V

FAN 4*4 24V
فن 24V سایز 4*4

478/000 ریال
FAN 12*12*3.8 12V 1.3A

FAN 12*12*3.8 12V 1.3A
فن 12V سایز 12*12 ضخامت 3.8CM

1/440/010 ریال
FAN 9*9*3.8 24V 0.75A

FAN 9*9*3.8 24V 0.75A
فن 24V سایز 9*9 ضخامت 3.8CM

2/403/500 ریال
FAN 9*9*3.8 12V 1.5A

FAN 9*9*3.8 12V 1.5A
فن 12V سایز 9*9 ضخامت 3.8CM

1/358/500 ریال
FAN 8*8*3.8 12V 0.54A

FAN 8*8*3.8 12V 0.54A
فن 12V سایز 8*8 ضخامت 3.8CM

5/900/000 ریال
FAN 8*8*3.8 12V 1.5A

FAN 8*8*3.8 12V 1.5A
فن 12V سایز 8*8 ضخامت 3.8CM

1/274/900 ریال
FAN 6*6*3.8 12V 1.4A

FAN 6*6*3.8 12V 1.4A
فن 12V سایز 6*6 ضخامت 3.8CM

1/149/500 ریال
FAN 8*8 24V

FAN 8*8 24V
فن 24V سایز 8*8

649/000 ریال
FAN HALAZONI 12V 6*6 0.36A

FAN HALAZONI 12V 6*6 0.36A
فن حلزونی 12V سایز 6*6

1/786/399 ریال
GARD FAN 5*5

GARD FAN 5*5
محافظ فن 5*5

129/000 ریال
FAN 9*9*2.5 24V 0.12A

FAN 9*9*2.5 24V 0.12A
فن 24V سایز 9*9 ضخامت 2.5CM

721/050 ریال
FAN 6*6 24V

FAN 6*6 24V
فن 24V سایز 6*6

519/000 ریال
GARD FAN 4*4

GARD FAN 4*4
محافظ فن 4*4

81/700 ریال
FAN 4*4 5V

FAN 4*4 5V
فن 5V سایز 4*4

1/480/000 ریال
GARD FAN 8*8

GARD FAN 8*8
محافظ فن 8*8

120/000 ریال