خرید سنسورها(Sensors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سنسورها(Sensors)

67 نوع سنسورها(Sensors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


Vibration Switch SW-460D Series

Vibration Switch SW-460D Series
سسنور ضربه

83/600 ریال
SENSOR S41F

SENSOR S41F
سنسور S41F

365/750 ریال
SENSOR TASHKHIS SATH AB

SENSOR TASHKHIS SATH AB
ماژول تشخیص سطح آب

89/870 ریال
TERMOCOUPLE 170"C 7A 250V

TERMOCOUPLE 170"C 7A 250V

163/580 ریال
MQ 5

MQ 5
سنسور گاز مدل MQ5

322/468 ریال
GIRANDEH VS838

GIRANDEH VS838

26/125 ریال
OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)

OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)
سنسور EE-SX1105

120/175 ریال
CARD RFID 125K KARTI

CARD RFID 125K KARTI
تگ کارتی RFID

49/000 ریال
PIR D203S

PIR D203S
سنسور PIR D203S

142/120 ریال
PIR D203B

PIR D203B
سنسور PIR D203B

150/000 ریال
CHESHM PARS HS0038A2D

CHESHM PARS HS0038A2D
سنسور HS0038A2D

94/050 ریال
CHESHM VCD

CHESHM VCD

51/205 ریال
SENSOR SHARP 2Y0A02

SENSOR SHARP 2Y0A02
سنسور 2Y0A02

1/213/264 ریال
SENSOR SHARP 0A41SKF

SENSOR SHARP 0A41SKF
سنسور 0A41SKF

1/450/061 ریال
MQ 2

MQ 2
سنسور گاز مدل MQ2

270/199 ریال
MQ 7

MQ 7
سنسور گاز مدل MQ7

270/199 ریال
SENSOR PT100

SENSOR PT100

450/000 ریال
MQ 8

MQ 8
سنسور گاز مدل MQ8

306/223 ریال
MQ 6

MQ 6
سنسور گاز مدل MQ6

234/175 ریال
SENSOR DS-18B20

SENSOR DS-18B20
سنسور DS18B20

295/900 ریال
MQ 9

MQ 9
سنسور گاز مدل MQ9

353/067 ریال
IR FERESTANDEH 5M (142)

IR FERESTANDEH 5M (142)

9/800 ریال
FERESTANDEH 3M (142)

FERESTANDEH 3M (142)

9/015 ریال
IR GIRANDEH 3M (141)

IR GIRANDEH 3M (141)

9/015 ریال
IR GIRANDEH 5M (141)

IR GIRANDEH 5M (141)

9/405 ریال
SENSOR SS495A

SENSOR SS495A
سنسور SS495A

550/000 ریال
GIRANDEH VS1838

GIRANDEH VS1838
سنسور VS1838

40/755 ریال
SENSOR DAMA VA ROTOBAT DHT11

SENSOR DAMA VA ROTOBAT DHT11
سنسور DHT11

250/800 ریال