خرید سنسورها(Sensors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سنسورها(Sensors)

67 نوع سنسورها(Sensors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


Vibration Switch SW-460D Series

Vibration Switch SW-460D Series
سسنور ضربه

99/000 ریال
SENSOR S41F

SENSOR S41F
سنسور S41F

398/000 ریال
SENSOR TASHKHIS SATH AB

SENSOR TASHKHIS SATH AB
ماژول تشخیص سطح آب

97/000 ریال
SENSOR DAMA VA ROTOBAT DHT11

SENSOR DAMA VA ROTOBAT DHT11
سنسور DHT11

680/000 ریال
GIRANDEH VS838

GIRANDEH VS838

33/000 ریال
OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)

OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)
سنسور EE-SX1105

590/000 ریال
CARD RFID 125K KARTI

CARD RFID 125K KARTI
تگ کارتی RFID

52/900 ریال
PIR D203S

PIR D203S
سنسور PIR D203S

179/000 ریال
PIR D203B

PIR D203B
سنسور PIR D203B

169/000 ریال
CHESHM PARS HS0038A2D

CHESHM PARS HS0038A2D
سنسور HS0038A2D

145/000 ریال
CHESHM VCD

CHESHM VCD

55/300 ریال
MQ 2

MQ 2
سنسور گاز مدل MQ2

325/000 ریال
MQ 7

MQ 7
سنسور گاز مدل MQ7

299/000 ریال
MQ 8

MQ 8
سنسور گاز مدل MQ8

338/000 ریال
MQ 6

MQ 6
سنسور گاز مدل MQ6

220/000 ریال
SENSOR DS-18B20

SENSOR DS-18B20
سنسور DS18B20

318/000 ریال
SENSOR HS-1101

SENSOR HS-1101
سنسور HS1101

920/000 ریال
MQ 9

MQ 9
سنسور گاز مدل MQ9

388/000 ریال
IR FERESTANDEH 5M (142)

IR FERESTANDEH 5M (142)

10/500 ریال
FERESTANDEH 3M (142)

FERESTANDEH 3M (142)

9/730 ریال
IR GIRANDEH 3M (141)

IR GIRANDEH 3M (141)

16/000 ریال
IR GIRANDEH 5M (141)

IR GIRANDEH 5M (141)

10/100 ریال
SENSOR HM338A

SENSOR HM338A
سنسور HM338A

480/000 ریال
SENSOR SS495A

SENSOR SS495A
سنسور SS495A

598/000 ریال
GIRANDEH VS1838

GIRANDEH VS1838
سنسور VS1838

40/755 ریال
TERMOCOUPLE 170"C 7A 250V

TERMOCOUPLE 170"C 7A 250V

179/000 ریال
MQ 5

MQ 5
سنسور گاز مدل MQ5

348/000 ریال
SENSOR  SHT11 BEDONE BORD

SENSOR SHT11 BEDONE BORD
سنسور SHT11

1/469/830 ریال