خرید سون سگمنت(Seven Segment)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سون سگمنت(Seven Segment)

34 نوع سون سگمنت(Seven Segment) موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


3*7SEGMENT KATOD  2.6*5.8CM  MODEL 8032AS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.8CM MODEL 8032AS
سون سگمنت

169/000 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

59/500 ریال
LED MATRIX 8*8 3CM

LED MATRIX 8*8 3CM

169/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED
سون سگمنت

139/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM
سون سگمنت

39/500 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM
سون سگمنت

175/000 ریال
7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3

7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3
سون سگمنت

78/375 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE
سون سگمنت

169/000 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

136/904 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

100/871 ریال
7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4
سون سگمنت

261/250 ریال
3*7SEGMENT KATOD  2*4CM

3*7SEGMENT KATOD 2*4CM
سون سگمنت

88/255 ریال
2*7SEGMENT ANOD  2*3CM

2*7SEGMENT ANOD 2*3CM
سون سگمنت

45/040 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

59/500 ریال
LED MATRIX 8*8 6CM

LED MATRIX 8*8 6CM

108/082 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM
سون سگمنت

73/150 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM
سون سگمنت

18/002 ریال
4*7SEGMENT KATOD  2*5CM

4*7SEGMENT KATOD 2*5CM
سون سگمنت

63/070 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM
سون سگمنت

63/070 ریال
3*7SEGMENT ANODE  2*4CM

3*7SEGMENT ANODE 2*4CM
سون سگمنت

81/082 ریال
4*7SEGMENT ANODE  2*5CM

4*7SEGMENT ANODE 2*5CM
سون سگمنت

196/498 ریال
16SEGMENT ANODE  2.5*2CM HOROUF

16SEGMENT ANODE 2.5*2CM HOROUF
سون سگمنت

54/036 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM
سون سگمنت

27/037 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM
سون سگمنت

108/082 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM
سون سگمنت

414/304 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM
سون سگمنت

108/082 ریال
SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

SEGMENT 1.9*2.4 ANOD
سون سگمنت

36/034 ریال
7SEGMENT 30101BSA

7SEGMENT 30101BSA
سون سگمنت

7SEGMENT ANODE DUBLE

7SEGMENT ANODE DUBLE
سون سگمنت

7SEGMENT JOR

7SEGMENT JOR
سون سگمنت

7SEGMENT CATHODE TAK

7SEGMENT CATHODE TAK
سون سگمنت

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM
سون سگمنت

27/037 ریال