خرید اهنربا(Magnet)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع اهنربا(Magnet)

38 نوع اهنربا(Magnet) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود AHANROBA 6*5

AHANROBA 6*5

آهن ربا نئودينيوم قطر 6 ارتفاع 5

45/000 ریال
موجود (مجموعه آهن ربا دانش آموزي(12080

(مجموعه آهن ربا دانش آموزي(12080

مجموعه آهن ربا دانش آموزي کد محصول:12080

182/000 ریال
موجود AHANROBA 10*20

AHANROBA 10*20

ربا نئودينيوم قطر 10 ارتفاع 20

361/990 ریال
موجود AHANROBA 4*10

AHANROBA 4*10

آهنربا نئودينيوم قطر4 ارتفاع 10

50/000 ریال
موجود AHANROBA 10*10

AHANROBA 10*10

آهنربا نئودينيوم قطر 10 ارتفاع 10

165/000 ریال
موجود AHANROBA 15*15*5

AHANROBA 15*15*5

آهن ربا نئودينيوم طول 15 عرض 15 ارتفاع 5

245/000 ریال
موجود AHANROBA 30*5

AHANROBA 30*5

آهنربا نئودينيوم قطر 30 ارتفاع 5

808/790 ریال
موجود AHANROBA 10*10*10

AHANROBA 10*10*10

آهنربا نئودينيوم مربع طول 10 ميل عرض 10ميل ارتفاع10 ميل

210/000 ریال
موجود AHANROBA 20*20*10

AHANROBA 20*20*10

آهن ربا نئودينيوم طول 20 عرض 20 ارتفاع 10

860/000 ریال
ناموجود AHANROBA 40*25*10

AHANROBA 40*25*10

آهنربا نئودينيوم مربع طول 40 ميل عرض 25ميل ارتفاع10 ميل

2/100/000 ریال
ناموجود AHANROBA 50*30*5

AHANROBA 50*30*5

آهنربا نئودينيوم مربع طول 50 ميل عرض 30ميل ارتفاع 5ميل

1/750/000 ریال
ناموجود AHANROBA 20*20*2

AHANROBA 20*20*2

آهن ربا نئودينيوم طول 20 عرض 20 ارتفاع 2

210/000 ریال
ناموجود AHANROBA 20*20*5

AHANROBA 20*20*5

آهن ربا نئودينيوم طول 20 عرض 20 ارتفاع 5

410/000 ریال
ناموجود AHANROBA 8*2

AHANROBA 8*2

آهن ربا نئودينيوم قطر 8 ارتفاع 2

29/000 ریال
ناموجود AHANROBA 12*8

AHANROBA 12*8

آهن ربا نئودينيوم قطر 12 ارتفاع 8

165/000 ریال
ناموجود AHANROBA 12*5

AHANROBA 12*5

آهن ربا نئودينيوم قطر 12 ارتفاع 5

110/000 ریال
ناموجود AHANROBA 15*5

AHANROBA 15*5

آهن ربا نئودينيوم قطر 15 ارتفاع 5

165/000 ریال
ناموجود AHANROBA 20*5

AHANROBA 20*5

آهن ربا نئودينيوم قطر 20 ارتفاع 5

285/000 ریال
ناموجود AHANROBA 15*3

AHANROBA 15*3

آهن ربا نئودينيوم قطر 15 ارتفاع 3

105/000 ریال
ناموجود AHANROBA 15*15*2

AHANROBA 15*15*2

آهن ربا نئودينيوم طول 15 عرض 15 ارتفاع 2

95/000 ریال
ناموجود AHANROBA 3*15

AHANROBA 3*15

آهنربا نئودينيوم قطر 3 ارتفاع 15

25/870 ریال
ناموجود AHANROBA 10*15

AHANROBA 10*15

آهنربا نئودينيوم 15*10

170/650 ریال
ناموجود AHANROBA 20*10*2

AHANROBA 20*10*2

آهنربا نئودينيوم 2*10*20

206/860 ریال
ناموجود AHANROBA 25*5

AHANROBA 25*5

آهنربا نئودينيوم قطر 25 ارتفاع 5

450/000 ریال
ناموجود AHANROBA 30*3

AHANROBA 30*3

آهنربا نئودينيوم 3*30

168/930 ریال
ناموجود AHANROBA 10*5

AHANROBA 10*5

آهنربا نئودينيوم قطر 10 ارتفاع 5

85/000 ریال
ناموجود AHANROBA 50*20*10

AHANROBA 50*20*10

آهنربا نئوديميوم- طول 5سانتي متر- عرض 2 سانتي متر- ارتفاع 1 سانتي متر

2/585/570 ریال
ناموجود AHANROBA NALI BIG

AHANROBA NALI BIG

603/320 ریال
ناموجود AHANROBA 5*2

AHANROBA 5*2

آهنربا نئودينيوم قطر 5 ارتفاع 2

13/000 ریال
ناموجود AHANROBA 6.5*1.5

AHANROBA 6.5*1.5

آهن ربا نئودينيوم قطر 6.5 ارتفاع 1.5

19/000 ریال