خرید انتن ها (Antenna)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع انتن ها (Antenna)

38 نوع انتن ها (Antenna) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ANTEN RIMOT SMALL 5*14

ANTEN RIMOT SMALL 5*14

152/900 ریال
ANTEN GPS-03

ANTEN GPS-03
آنتن GPS-03

783/750 ریال
ANTEN GPS-88

ANTEN GPS-88
آنتن GPS-88

1/337/600 ریال
ANTEN TA PICH NAZOK 8*28

ANTEN TA PICH NAZOK 8*28

240/350 ریال
ANTEN TA PICH NAZOK 13*56

ANTEN TA PICH NAZOK 13*56

275/000 ریال
ANTEN TA PICH ZAKHIM 7*27

ANTEN TA PICH ZAKHIM 7*27

199/000 ریال
ANTEN TA HALGHE NAZOK 12*44

ANTEN TA HALGHE NAZOK 12*44

190/845 ریال
ANTEN RIMOT SMALL 8*30

ANTEN RIMOT SMALL 8*30
آنتن ریموت 8 سانتی متری

109/725 ریال
ANTEN TA HALGHE NAZOK 10*42.5

ANTEN TA HALGHE NAZOK 10*42.5

124/355 ریال
ANTEN TA PICH NAZOK 18*61

ANTEN TA PICH NAZOK 18*61

345/000 ریال
ANTEN GSM SMD FIBRI

ANTEN GSM SMD FIBRI

209/000 ریال
ANTEN GSM 915MHZ RIGHT

ANTEN GSM 915MHZ RIGHT

275/000 ریال
ANTEN TELESKOPI 120CM

ANTEN TELESKOPI 120CM

735/080 ریال
ANTEN TELESKOPI 40CM

ANTEN TELESKOPI 40CM

1/450/550 ریال
ANTEN SIMARAN MODEL 2560

ANTEN SIMARAN MODEL 2560

ANTEN GPS-001

ANTEN GPS-001

455/060 ریال
ANTEN PICH NAZOK 9.5*35

ANTEN PICH NAZOK 9.5*35

182/020 ریال
AYNEH ANTENI PROSKIT MS-391

AYNEH ANTENI PROSKIT MS-391

341/300 ریال
ANTEN GSM SMD BLACK R

ANTEN GSM SMD BLACK R
آنتن GSM رایت

172/380 ریال
ANTEN PICH SAGHFI

ANTEN PICH SAGHFI

151/700 ریال
ANTEN TASHO NAZOK 10*56

ANTEN TASHO NAZOK 10*56

94/830 ریال
ANTEN PICH NAZOK 12*42

ANTEN PICH NAZOK 12*42

94/830 ریال
RF01D  ANTEN

RF01D ANTEN

151/700 ریال
ANTEN PICH  TASHO

ANTEN PICH TASHO

113/770 ریال
ANTEN PICH NAZOK 10.7*48

ANTEN PICH NAZOK 10.7*48

94/830 ریال
ANTEN MONITORI MOREL

ANTEN MONITORI MOREL

ANTEN AHAN ROBAHI 5METRI

ANTEN AHAN ROBAHI 5METRI
آهن ربا

ANTEN BOSHGHABI

ANTEN BOSHGHABI

ANTEN GSM ROMIZI CABLE 3M

ANTEN GSM ROMIZI CABLE 3M

1/078/000 ریال
ANTEN LE160 ROMIZI&HAVAEI+BOSTER

ANTEN LE160 ROMIZI&HAVAEI+BOSTER

ANTEN LE150 HAVAEI+BOSTER

ANTEN LE150 HAVAEI+BOSTER

ANTEN GSM OUTDOOR ROMIZI

ANTEN GSM OUTDOOR ROMIZI

594/000 ریال
ANTEN TA PICH ZAKHIM 8*38

ANTEN TA PICH ZAKHIM 8*38

125/400 ریال
ANTEN TA HALGHE GARDAN 13*37

ANTEN TA HALGHE GARDAN 13*37

217/800 ریال
ANTEN GSM-02-2M ROMIZI

ANTEN GSM-02-2M ROMIZI

495/000 ریال